Dzięki pieniądzom z Funduszu Medycznego powstanie Centrum Pediatrii

Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu trafią środki z Funduszu Medycznego z przeznaczeniem na rozwój pediatrii.

Powstanie Centrum Pediatrii jest jednym z punktów zawartego w dniu 6 maja br. porozumienia między Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Uniwersytetem Medycznym dotyczącego współpracy w ochronie zdrowia. Dzięki środkom przyznanym z Funduszu Medycznego projekt będzie realizowany. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, na ten cel otrzymał środki w kwocie ponad 201 milionów złotych.

Fundusz Medyczny składa się z czterech subfunduszy: infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów leczniczych, rozwoju profilaktyki i z terapeutyczno-innowacyjnego. Pod koniec ub. roku resort zdrowia ogłosił pierwszy konkurs w zakresie infrastruktury krytycznej, dotyczący pediatrii, z początkową alokacją 2 mld zł. Teraz środki zwiększono do 3,15 mld zł i z 23 zgłoszonych do tego konkursu wniosków wybrano 14 do realizacji i dofinansowania. Uniwersytecki Szpital Kliniczny uzyskał akceptację wniosku.

 

red./

źródło: UMWD/