Dyrektorzy odebrali powierzenia stanowisk od władz Powiatu Oleśnickiego

Uchwały w sprawie powierzenia stanowisk odebrali 27 maja w starostwie dyrektorzy trzech placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oleśnicki.

W drodze kwietniowych konkursów na kolejną kadencję wyłonieni zostali: dyrektor LO w Sycowie Robert Dziergwa, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu Jolanta Michałek oraz dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy Wiesław Smerd. Gratulacje złożyli im: starosta Sławomir Kapica, wicestarosta Stanisław Stępień i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy Małgorzata Iwańska.

 

red./