Dodatek węglowy – złóż wniosek

Od 17 sierpnia można składać wnioski o rządowe wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, których głównym  źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Wysokość tego dodatku wynosi 3 tys. złotych. Jest to świadczenie jednorazowe.

Wnioski o dodatek należy składać w gminach, osobiście lub internetowo. W przypadku Miasta Oleśnicy zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednostka ta przyjmuje i rozpatruje wnioski oraz udziela wszelkich informacji. Dodatki będą wypłacane w ciągu miesiąca od poprawnie złożonego i zweryfikowanego wniosku, ale dopiero po otrzymaniu przez Miasto środków finansowych z budżetu Państwa.

Wnioski składane osobiście przyjmowane są w sekretariacie MOPS przy ul. Wojska Polskiego 13, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30

Wzór wniosku jest do pobranie na stronie internetowej MOPS: LINK

red./