“Dawidów koła Lwowa” – książka związana z mieszkańcami powiatu oleśnickiego

Wydano książkę o Dawidowie koło Lwowa związanej z wieloma mieszkańcami Oleśnicy, Bierutowa i okolic, którzy mają korzenie z tej kresowej miejscowości.

Po II wojnie światowej najwięcej rodzin z Dawidowa i najbliższej okolicy podlwowskiej przybyło na Dolny Śląsk i na Opolszczyznę. Liczne osadnictwo z okolic Dawidowa rozciągało się na granicy Dolnego Śląska i Opolszczyzny wzdłuż linii Oleśnica–Bierutów–Namysłów (m.in. Oleśnica, Bierutów, Bukowie, Wabienice, Pielgrzymowice, Zawidowice, Młokicie, Wilków, Namysłów, Kamienna, Strzelce, Igłowice). Dawidowianie osiedlali się także w okolicach Legnicy wzdłuż linii Legnica-Prochowice-Ścinawa. Mniej licznie przybywali do Wrocławia, Świętej Katarzyny, Szczytnej, Polanicy Zdroju i Kłodzka.

Książka "Dawidów koła Lwowa" to pierwsza, całościowa monografii dotycząca Dawidowa, której jestem autorem. Liczy 752 strony i zawiera liczne unikalne fotografie. Opowiada szczegółowo losy wsi i wielu rodzin dawidowskich od średniowiecza do wysiedlenia w 1946 roku, a nawet pierwsze lata wysiedlenia na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jest to wartościowa pozycja, która powinna znaleźć się w domowej biblioteczce każdego potomka z Dawidowa, można bowiem w niej poznać rodzinne historię i odszukać swoich przodków nawet z XVII wieku. Przeznaczona jest w pierwszej kolejności dla mieszkańców Dawidowa oraz ich potomków, mających swe korzenie z tej miejscowości i okolic, ale opracowanie zainteresuje miłośników historii ziemi lwowskiej, Kresów i Polski.

Autor: dr Dariusz Zielonka, tato Jasia, potomek kresowiaków, absolwent UW (historia) i KUL, wyróżniony w konkursie im. W. Wawrzynka na najlepszą pracę magisterską poświęconą historii, kulturze i problemom społecznym Śląska organizowanym przez Instytut Śląski w Opolu (2001), przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego, popularyzator historii: autor kanału Pro Patria Poland Team i Pro Patria Historia na YouTubie oraz kilku blogów poświęconych historii i sztuce. Interesuje się historią II wojny światowej oraz Kresów.


Informacja o książce: 
Książka "Dawidów koło Lwowa" to monografia o dużej miejscowości pod Lwowem, przed II wojną światową zamieszkiwanej niemal przez Polaków (2840 mieszkańców). Była to polska wieś o charakterze osiedla robotniczego wpatrzona w pobliski Lwów, który był dla niej magnesem. Była to wieś, która przez wieki karmiła Lwów, dostarczając tam żywność (bydło i płody rolne). Była to miejscowość, której mieszkańcy znajdowali pracę w pobliskim Lwowie, ale też wybitni Lwowianie przyjeżdżali do niej z kagankiem oświaty jako nauczyciele, duszpasterze czy działacze społeczni i uczyli mieszkańców miłości do ziemi i Polski. Mieszkańcy Dawidowa walczyli o wolną Polskę w wojnie polsko-ukraińskiej, wojnie polsko-sowieckiej i wojnie obronnej w 1939 roku. Za przywiązanie do Ojczyzny wielu z nich zostało zesłanych przez władzę radziecką na Syberię i Kazachstan. W czasie II wojny światowej walczyli na prawie wszystkich frontach, u gen. Andersa pod Monte Cassino, u gen. Maczka, w strukturach miejscowej Armii Krajowej, w załogach lotniczych w bitwie o Anglię, a jeden z nich był nawet marynarzem na ORP Dragon i zginął w trakcie lądowania aliantów w Normandii. Na froncie wschodnim zdobywali warszawską Pragę w 1944 roku, przełamywali Wał Pomorski, ginęli w bitwie pod Budziszynem, zdobywali Berlin i czeską Pragę w 1945 roku. Po wojnie mieszkańcy wsi wskutek decyzji politycznych znaleźli się poza granicami kraju i w związku z tym zostali wygnali z Ojcowizny, bowiem nie wyobrażali sobie życia poza Polską.

Jest to pierwsza całościowa, polska monografia Dawidowa. Brakowało całościowego spojrzenia na historię wsi z wykorzystaniem szerszych archiwalnych źródeł, uwzględniającego polską perspektywę w różnych aspektach dziejów. Zgromadzony materiał pochodzi z różnych źródeł. Najwięcej informacji dostarczyły archiwa (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w Krakowie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie i inne). Wielki wkład w powstanie książki wnieśli dawni mieszkańcy Dawidowa, świadkowie żywej historii poprzez unikalne opowieści i wspomnienia.

Owocem wieloletnich badań dr Dariusza Zielonki jest materiał przedstawiony w 25 rozdziałach, w których zostały przedstawione chronologicznie dzieje Dawidowa od średniowiecznych początków (z lokacją w 1355 roku za króla Kazimierza Wielkiego) do 1946 roku, czyli do wysiedlenia polskich mieszkańców wsi. Przeznaczona jest w pierwszej kolejności dla mieszkańców Dawidowa oraz osób, które wywodzą się z tej miejscowości i okolic, ale opracowanie zainteresuje miłośników historii ziemi lwowskiej, Kresów i Polski.

Autor chciał uratować od zapomnienia ten piękny kawałek ziemi lwowskiej, położony na wzgórzach, w której mieszkali nasi rodacy. Ta monografia to próba zachowania pamięci o tej polskiej miejscowości pod Lwowem.

Książka liczy 752 strony i zawiera liczne unikalne fotografie z opisanego okresu. Książka została wydana w twardej oprawie w wydawnictwie Apostolicum.

 

źródło: nol/