Przeciwnicy polityczni wyrażają sprzeciw na budowę spalarni w Sycowie.

Pod koniec grudnia 2021 roku w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sycowie odbyło się spotkanie przedstawicieli różnych grup społecznych, którzy w obawie przed budową niechcianej inwestycji spotkali się w salce budynku parafialnego, aby przedyskutować i wyrazić swój sprzeciw wobec powstania na obrzeżach miasta utylizacji odpadów medycznych.

W spotkaniu uczestniczyło wielu szanowanych i zasłużonych dla miasta i gminy osób tj. Pastor Rafał Miller, Wojciech Kociński, Łukasz Kuźmicz, Grzegorz Rosiek, -  radni. Bożena Karaba, Łukasz Schonfelder, Jarosław Walczak, Mariusz Kramarz, Jacek Prus oraz były wiceburmistrz Sycowa Jacek Przybył.

Spotkanie trwało około 2 godzin, gdzie każdy z przybyłych mógł podzielić się swoimi obawami, jak również wyrazić swoją opinię.

 

Dlaczego mieszkańcy Sycowa i Gminy obawiają się takiej inwestycji?

Firmy oferujące spalarnie reklamują je jako "najnowocześniejszą" i "ekologiczną" metodę utylizacji odpadów. W rzeczywistości rozwiązanie to jest klasycznym przykładem postępowania według metody "końca rury" - zamiast poszukiwać rozwiązań dla ograniczania i proekologicznego zagospodarowania odpadów u źródeł ich powstawania przyjmuje się, że skuteczną metodą będzie ich kontrolowane rozproszenie w glebie, wodzie i atmosferze.
Co prawda filtry i płuczki mogą częściowo zapobiec emisjom zanieczyszczeń do atmosfery, jednakże skażone elementy urządzeń filtrujących i toksyczne pyły w nich nagromadzone będą musiały być składowane na specjalnych wysypiskach. Skutkiem takiego postępowania jest emisja dodatkowych, jeszcze bardziej toksycznych, zanieczyszczeń środowiska.

W praktyce, przy braku właściwie zorganizowanych systemów kontroli, ograniczania i segregacji odpadów szpitalnych, stanowią one bardzo zróżnicowaną mieszankę wszelkich typów śmieci - od typowych odpadków komunalnych (żywność, opakowania), poprzez toksyczne chemikalia (leki, odczynniki), a kończąc na zainfekowanych biologicznie (narzędzia, opatrunki, odpady pooperacyjne). Mając to na uwadze należy pamiętać, że:

 • odpady zainfekowane stanowią jedynie 10% ogólnej masy powstających śmieci szpitalnych;
 • obecność tworzyw sztucznych (opakowania) powoduje, że w czasie spalania do atmosfery wydostają się opary metali ciężkich (np. kadmu, chromu), dodawanych do plastików jako stabilizatory czy barwniki. Wśród plastików mamy zazwyczaj PCW inne związki zawierające chlor,a to oznacza, że z komina spalarni emitowane są także dioksyny i furany - związki 10.000 razy bardziej toksyczne niż cyjanowodór. Emisje dioksyn i innych związków chloropochodnych mają miejsce także w przypadku spalania papieru i innych materiałów przy produkcji których użyto chloru (np. podczas wybielania);
 • narzędzia chirurgiczne, igły i inne przedmioty metalowe i szklane nie ulegną spaleniu; w czasie wysokotemparaturowego spalania metale wejdą w reakcję z substancjami zawartymi w innych odpadach, powodując powstawanie nowych związków chemicznych, najczęściej znacznie bardziej niebezpiecznych niż pierwotne odpady.
 • pozostałości po procesie spalania - popioły, pyły i szlamy - muszą być składowane na specjalnych wysypiskach ze względu na ich bardzo wysoką toksyczność; pozostała część odpadów wydostanie się ze spalarni w postaci gazów i ścieków, zatruwając środowisko.

Na następny dzień (28.12.2021r) na portalu internetowym „Facebook” ukazała się krótka riposta Burmistrza MiG Syców, który kontrargumentując próbował wyjaśnić, że decyzja budowy spalarni jeszcze nie zapadła, podkreślając, że Syców bardzo dynamicznie się zmienia, a jedną z naczelnych zasad działania jest i zawsze będzie kierowanie się dobrem mieszkańców.

Ponadto poinformował czytelników, że za protestem stoją ludzie, którzy już wcześniej próbowali z powodów politycznych podważyć jego ambitny plan rozwoju Sycowa. W gronie protestujących podobno mieli znaleźć się także skazani prawomocnym wyrokiem, jak również Ci, co w przeszłości donosili na NIEGO do organów ścigania.

- „Znalazły się tam osoby, które były zaangażowane w wiele inicjatyw politycznych podejmowanych przeciwko mnie oraz radnym, z którymi od ponad 3 lat realizujemy ambitny plan rozwoju Sycowa. Obecne były też osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za zniesławienie oraz tacy, którzy zupełnie bezzasadnie i bezskutecznie donosiły na mnie w przeszłości do organów ścigania”

 

Burmistrz MiG Syców poinformował również, że każde naruszenie jego dóbr osobistych i narażenie na utratę zaufania wobec swoich wyborców będzie przez NIEGO wnikliwie analizowane. A to może oznaczać, że w  przypadku  naruszenia art.212 k.k. sprawa może znaleźć finał w SĄDZIE, za co grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności do 1 roku.

- „Nie mogę pozwolić na kompletnie niezgodne z prawdą i krzywdzące mnie pomówienia, mające na celu obniżenie mojego zaufania wśród mieszkańców. Chcę zaznaczyć, że każde zniesławienie czy naruszenie moich dóbr osobistych będzie przeze mnie wnikliwie analizowane”

Czy mieszkańcy obawiają się konsekwencji? - Transmisja spotkania w sprawie spalarni w Sycowie.

https://www.facebook.com/sebastian.kurzeja.5/videos/241350594789565

 

rednacz. Witold Michta

 

Dodaj komentarz

 1. Stuknij sie kobieto w głowę. Umów się na kawę a nie pisz bzdur Nasze miasto to nie kotłownia. a zresztą po ja z tobą gadam. Trzeba było przyjść na spotkanie to zmieniłabyś zdanie bardzo szybko

 2. Uwzięliście się na niego on dopiero się uczy rządzenia i jest zawsze taki elegancki i elokwentny

 3. Jaki rynek jak i nas Rynku nie ma ławeczki wyremontuje po co? Jak z miasta będzie trzeba uciec bo nie będzie czym oddychać. Poszukaj popytaj ile kar rocznie płaciła spalarnia w Miliczu i wtedy wyjdzie jakie to wszystko elkologiczne

 4. Dobry chłop nie wiem co od niego chcecie. Spalarnia to miejsca pracy a u nas jest jej jak na lekarstwo. Rynek wyremontuje i ławezcki postawi będzie ładnie

 5. Ja na niego nie głosowałem. Od razu wydał mi się dziwny. Taki Tomaszek. A wczoraj swojej sąsiadce powiedziałem i to jeszcze z satysfakcja I KTO MIAŁ RACJĘ – Pozdrawiam Danuśkę

 6. Kiedy się wybiera Burmistrza na podstawie urody, koloru krawata lub modnej preferencji seksualnej to skutki nie karzą długo na siebie czekać. To są konsekwencje waszych wyborów i zasłużyliście na nie. Nauka na własnych błędach jest najskuteczniejsza.

 7. zawiodłam się na nim. Młody ambitny i naiwny. Drugiej kadencji nie wygra. A tak mu z oczu ładnie patrzało.