Co zrobić z wodą opadową? Urząd gminy ostrzega przed grzywnami

Urząd Gminy Oleśnica informuje o wydaniu komunikatu dotyczącego wód opadowych, które przy obecnej aurze mogą utrzymywać się na posesjach. Kiedy ich właściciele narażają się na grzywny?

Obowiązujące prawo budowlane nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Dlatego też zagospodarowanie wody deszczowej należy zapewnić w obrębie swojej działki.

W myśl obowiązującego prawa spływ deszczówki z posesji nie może być kierowany na sąsiednie działki, ani na drogi publiczne. Wodę opadową należy zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości.

W sytuacji nieświadomego lub umyślnego skierowania wód opadowych na ościenną nieruchomość można spodziewać się kontroli stosownego organu nadzoru, w tym przypadku powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Może on nakazać odtworzenie stanu poprzedniego i nałożyć grzywnę. Poza tym za wyrządzone szkody pokrzywdzonemu przysługuje odszkodowanie.

red./

źródło: Urząd Gminy Oleśnica/

Horoskop

licznik odwiedzin

386015
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors