Ciekawostki historyczne: 8 maja 1945 roku w Berlinie dowództwo niemieckie podpisało bezwarunkową kapitulację wobec aliantów zachodnich i ZSRR

Rocznica końca II wojny światowej w Europie. 8 maja 1945 roku o godzinie 23:01 dowództwo niemieckie podpisało w Berlinie bezwarunkową kapitulację wobec aliantów zachodnich i ZSRR. Już dzień wcześniej podpisano pierwszą kapitulację we francuskim Reims nazwaną później „wstępnym protokołem kapitulacyjnym”, ale Stalin kategorycznie zażądał oficjalnego powtórzenia kapitulacji w Berlinie.

Kilka godzin po północy 7 maja 1945 roku w kwaterze głównej Alianckich Sił Ekspedycyjnych we francuskim Reims, Niemcy podpisały akt kapitulacji w II wojnie światowej. Ze strony III Rzeszy dokument był sygnowany przez gen. Alfreda Jodla, gen. Wilhelma Oxeniusa oraz adm. Hansa-Georga von Friedeburga, którzy stanowili skład oficjalnej delegacji Naczelnego Dowódcy Wehrmachtu, wlk. adm. Karla Dönitza. Aliantów podczas spotkania reprezentowali z kolei gen. Walter Bedell Smith (USA) oraz gen. Iwan Susłoparow (ZSRR).
Wilhelm Keitel podpisujący kapitulację Wehrmachtu / Źródło: Wikimedia Commons / domena publiczna
Akt dotyczył zaprzestania działań militarnych przez wszystkie siły lądowe, morskie i powietrzne podlegające niemieckiemu dowództwu. Układ obowiązywał od godziny 23:01 czasu środkowoeuropejskiego dnia 8 maja 1945 roku.

Powtórzona kapitulacja

Naciski rządzącego ZSRR Józefa Stalina doprowadziły jednak do tego, że 8 maja powtórzono ceremonię bezwarunkowej kapitulacji Wehrmachtu. Odbyła się ona późnym wieczorem w kwaterze marszałka Gieorgija Żukowa, mieszczącej się na terenie berlińskiej dzielnicy Karlhorst, w obecności przedstawicieli trzech mocarstw sojuszniczych: ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii.

Wartym odnotowania jest fakt, że na okoliczność sygnowania aktu kapitulacji do Berlina został oddelegowany przez gen. Charlesa de Gaulle’a gen. Jean de Lattre de Tassigny, który miał zagrozić samobójstwem w razie, gdyby odmówiono mu podpisania dokumentu w imieniu swego kraju. Zaprezentowane przez francuskiego generała stanowisko, po dyplomatycznej próbie sił, przyczyniło się do oficjalnego uznania Francji za czwartą siłę zbrojną walczącą po stronie aliantów w kończącym się konflikcie.

Przez kolejnych czterdzieści lat świat zachodni świętował ją 8 maja, zaś ZSRR i pozostałe państwa bloku wschodniego dzień później (9 maja), ponieważ wedle czasu moskiewskiego powtórna kapitulacja została złożona przez przedstawicieli III Rzeszy już po północy czasu moskiewskiego.

red.

źródło: Muzeum Historii Polski