Ciekawostki historyczne: 530 lat temu zmarł Konrad X Biały. Był ostatnim księciem oleśnickim z dynastii Piastów.

530 lat temu, 21 września 1492 roku zmarł bezpotomnie Konrad X Biały. Był ostatnim księciem oleśnickim z dynastii Piastów. Wraz z jego śmiercią księstwo oleśnickie zostało włączone do Korony Czeskiej.

Pod koniec życia Konrad X Biały toczył boje z królem Węgier Maciejem Korwinem ??, co było skutkiem poparcia na czeski tron polskiego królewicza Władysława Jagiellończyka ?? ?? z którym Konrad zawarł sojusz. Konsekwencją tego było splądrowanie i znaczne zniszczenie Oleśnicy, Wołowa i Sycowa przez wojska węgierskie. Konrad wycofał się do Wrocławia, a następnie osiadł na zamku w Urazie.
W 1490 roku po śmierci Macieja Korwina odzyskał zbrojnie utracone ziemie w tym także Bierutów, Prusice, Wąsosz, Trzebnicę i Żmigród. Żył 72 lata, sporo jak na tamte czasy, przez większość rządów zmagał się jednak z długami.

Tak więc, wraz ze średniowieczem skończyła się też władza Piastów w księstwie i mieście Oleśnicy. Ciekawe były losy małżeństwa ostatniego Konrada ze zwykłą mieszczką oleśnicką.

Te zawirowania spowodowały zapewne zniszczenia i ograniczenia rozwoju Oleśnicy. Większość zabudowy zabytkowej miasta pochodzi właśnie z tych czasów piastowskich, choć uległa ona w ciągu wieków niejednej przemianie. Do zabytków zachowanych w mało zmienionej postaci należą mury obronne z bramą Wrocławską, kościół parafialny, kościół NMP i św. Jerzego, dawna synagoga, wieża ratuszowa i okrągła baszta zamkowa. Większym przeobrażeniom uległ sam zamek, a szpitale i kamienice albo uległy rozbiórce, albo zostały w ciągu wieków całkowicie przebudowane.

olesnica.pl/ – Brama wrocławska i mury obronne
wikipedia/ – Bazylika św. Jana Apostoła
eKai.pl/ – Oleśnica: kościół NMP i św. Jerzego
https://medievalheritage.eu/pl/ – Dawna synagoga w Oleśnicy
Oleśnica.pl/ – wieża ratuszowa
wieża/baszta Zamku Oleśnickiego

Księstwo oleśnickie (jako opróżnione lenno) zostało przez panującego wówczas w Czechach Władysława Jagiellończyka odstąpione w 1495 r. Henrykowi I, księciu ziębickiemu, synowi króla Jerzego z Podiebradu, w zamian za jego majątek Podiebrady w Czechach i za 5000 kóp groszy praskich.

Życiorys

Po śmierci ojca w 1439 pod opieką wuja Konrada VII Białego. Wraz z bratem Konradem Czarnym przejął księstwo w 1450, by dwa lata później dokonać jego podziału. Biały objął księstwo oleśnickie, ale bez Oleśnicy, która przypadła Czarnemu podobnie jak górnośląskie posiadłości księstwa.

W czasie wojen o koronę czeską wspierał początkowo Jerzego z Podiebradów, składając mu hołd lenny w 1459 razem z bratem w zamian za potwierdzenie spadku po ojcu. Utrzymywał dobre stosunki z Polską. Wobec wkroczenia na Śląsk wojsk Macieja Korwina złożył mu wraz z bratem hołd.

Po śmierci brata 1471 objął ziemie górnośląskie, pozostawiając Oleśnicę jako wyprawę księżnej-wdowie Małgorzacie i jej córce Barbarze. Wobec zadłużenia sprzedał domeny górnośląskie nowemu księciu ziębickiemu z rodu Podiebradów, Henrykowi.

Po objęciu tronu w Czechach przez Władysława Jagiellończyka i wybuchu wojny między Jagiellonami polskimi i czeskimi a Korwinem, opowiedział się po stronie tych pierwszych.

Nie radząc sobie z zadłużeniem próbował sprzedać księstwo najpierw władcom Saksonii – co doprowadziło do interwencji Korwina, a w 1480 znowu bezskutecznie Krzyżakom. Doszedł do ugody z Korwinem, zapisując mu księstwo jako królowi Czech i przystępując do sojuszniczego układu ołomunieckiego. W 1488 próbował odwrócić sojusze przystępując do koalicji z Janem II Szalonym, księciem głogowskim i Henrykiem ziębickim, jednak w 1489 uległ wojskom węgierskim. Osadzony na zamku w Urazie z pensją ze skarbca królewskiego. Po śmierci Macieja Korwina odbił Oleśnicę, Syców i Wąsosz.

Ożenił się z Dorotą, córką bogatego rzemieślnika oleśnickiego zajmującego się wytwarzaniem kotłów, niejakiego Nikodema Rinkenberga. Umarł bezpotomnie.

Jego siostrą była Anna, żona Władysława I, ks. mazowieckiego.

red./

źródło: FB Damian Mrozek/; wikiwand.com/pl/Konrad_X_Biały