Chodnik wybudowany przez Powiat Oleśnicki połączył dwie wioski z różnych gmin

Oficjalnego odbioru chodnika łączącego Stradomię Wierzchnią ze Stradomią Dolną dokonano 29 grudnia, w obecności władz powiatu oraz sąsiadujących samorządów.

W wydarzeniu uczestniczyli: starosta Sławomir Kapica, wicestarosta Stanisław Stępień, burmistrz Sycowa Dariusz Maniak, wójt gminy Dziadowa Kłoda Robert Fryt, zastępczyni wójta Irena Małecka, radny ze Stradomi Wierzchniej Marian Lempert, radni ze Stradomi Dolnej Renata Jabłońska i Piotr Kamiński, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Cipyk, naczelnik Wydziału Rozwoju, Zamówień Publicznych i Promocji Powiatu Grzegorz Dąbrowski, kierownik budowy Tomasz Roch oraz wykonawca Piotr Schabikowski.

Obie inwestycje, zrealizowane przez Powiat Oleśnicki z dofinansowaniem gminy Syców i Dziadowej Kłody, pochłonęły ponad 800 000 zł. Wykonanie 128-metrowego chodnika w miejscowości Stradomia Wierzchnia – etap 5, kosztowało 197 116,49 zł, zaś budowa 270-metrowego odcinka przy ul. Wrocławskiej w Stradomi Dolnej - etap1, to koszt 605 749,16 zł. Umowę na wykonanie obu zadań podpisano 6 września z oleśnicką firmą Biobud.

Starosta Sławomir Kapica podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tej inwestycji, a ponadto zadeklarował dalszą pomoc w przedsięwzięciach związanych z drogami oraz na innych płaszczyznach.
Determinacji pogratulował burmistrz Dariusz Maniak, natomiast wójt Robert Fryt wspomniał o planach kontynuacji budowy chodnika w kierunku świetlicy.
- Nasza praca to służba, dlatego też czujemy wielką radość, że możemy służyć ludziom, poprawiając ich bezpieczeństwo, jak również estetykę ich miejscowości – nie krył wicestarosta Stanisław Stępień, który przyznał, że potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców jest bardzo dużo. – Staramy się tak dzielić środki, aby rozwój powiatu był zrównoważony – podkreślił wicestarosta.
Z kolei radny Marian Lempert przypomniał, że obie Stradomie, choć znajdują się różnych gminach, to należą do jednej parafii. – I do jednego kościoła ludzie tym chodnikiem chodzą – dodał.
Głos zabrał również Piotr Schabikowski, który zdradził, że, przystępując do prac, wykonawca nie spodziewał się tak dużego natężenia ruchu, szczególnie aut ciężarowych. Na koniec podziękował mieszkańcom przyległych posesji za współpracę i za wyrozumiałość.

 

red.