BUDŻET OLEŚNICY NA 2024 rok

Burmistrz Jan Bronś przedstawił podczas Sesji Rady Miasta Budżet Gminy Miasta Oleśnicy na 2024 rok. Został on uchwalony. Jest to bardzo dobry budżet, z dużym nakładem finansowym na inwestycje.

Burmistrz Jan Bronś przedstawił podczas Sesji Rady Miasta Budżet Gminy Miasta Oleśnicy na 2024 rok. Został on uchwalony. Mimo obniżonych dochodów z PIT i CIT oraz konieczności finansowania wciąż wzrastających niezbędnych wydatków bieżących udało się wypracować bardzo dobry budżet i zaplanować znaczną kwotę ponad 47 mln złotych na wydatki inwestycyjne. Stałe poszukiwanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych uzupełniło budżet o dotacje na większość inwestycji. Budżet 2024 to budżet rozwojowy, który z pewnością będzie służył mieszkańcom, traktując ich potrzeby i problemy w sposób kompleksowy.

Dzięki niemu będziemy mogli rozwijać nasze miasto, a przede wszystkim realizować zadania i cele postulowane przez oleśniczan. Zainwestujemy w rewitalizację zieleni, zadbamy o codzienne potrzeby, poprawimy bezpieczeństwo infrastruktury miejskiej.

Jak wygląda budżet na 2024 rok?

 • Planowane dochody budżetowe – 233.040.144 zł
 • Planowane wydatki budżetowe – 229.040.144 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 47.336.363 zł (21% ogółu wydatków)

 W przyszłym roku oczekujemy na:

– zawnioskowane przez Miasto środki zewnętrzne z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Polski Ład w wysokości 26.562.368 zł , z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

– dotację celową na budowę żłobka, w wysokości 2.400.000 zł

Najważniejsze zadania inwestycyjne:

 • przebudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni chodnika na ul. Krzywoustego (etap II) 2.512.500 zł
 • rozbudowa drogi powiatowej ul. Wądoły na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej 6.888.717 zł
 • kontynuacja budowy dróg na terenie osiedla Lucień - pomiędzy ul. Europejską a ul. Polną 13.325.548 zł
 • kontynuacja budowy dróg na ul. Kosynierów, ul. Demokratów i ul. Glinianej 7.486.820 zł
 • budowa dróg miejskich 3.145.000 zł (w tym wkład własny do przebicia tunelu pod wiaduktem na ul. Wiejską 1.200.641 zł)
 • kontynuacja przebudowy budynku przy ul. Wojska Polskiego13 i jego dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych 200.000 zł
 • wykonanie dokumentacji projektowej biura paszportowego oraz rewitalizacji Ogrodu Doświadczeń 100.000 zł
 • zmiany systemu ogrzewania w mieszkaniach stanowiących własność gminy 300.000 zł
 • inwestycje w szkołach i przedszkolach, w tym dokumentacje projektowe 290.000 
 • budowa żłobka miejskiego 8.000.000 zł
 • rewitalizacja ul. 3 Maja – Zielona Aleja 150.000 zł
 • modernizację kaplicy cmentarnej przy ul. Wileńskiej 250.000 zł
 • rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej 50.000 zł
 • zakupy inwestycyjne jednostek 699.000 zł
 • realizowanych będzie 6 zadań w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego – 650.000 zł

 

red./

źródło: UM Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

383170

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors