Budynek poczty w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 9 ma już 115 lat!

Budynek, w którym mieści się Urząd Pocztowy Wałbrzych 1 przy ul. Słowackiego ma już 115 lat!

To jedna z najbardziej charakterystycznych, a także najbardziej efektownych nieruchomości położonych w wałbrzyskim Śródmieściu. Mowa o budynku przy ulicy Juliusza Słowackiego 9, czyli siedzibie Poczty Polskiej, a konkretniej Urzędu Pocztowego Wałbrzych nr 1. W 2017 roku przypada jubileusz 110-lecia oddania budynku do użytku po przebudowie, której zawdzięcza swój obecny wygląd. Z tej okazji w holu głównym obiektu, gdzie dokonywane są operacje pocztowe, pracownicy wałbrzyskiego oddziału Poczty Polskiej zorganizowali niewielką wystawę. Zaprezentowano na niej karty pocztowe i fotografie przedstawiające wygląd gmachu na początku XX wieku.

Historia funkcjonowania poczty w tym miejscu jest jednak dłuższa i sięga końca XIX wieku. W 1895 roku przy ulicy Freiburger Strasse 9 w Waldenburgu (pol. ulica Juliusza Słowackiego 9 w Wałbrzychu) oddano do użytku nowoczesny budynek Poczty Cesarskiej (niem. Kaiserliches Postamt). Funkcję generalnego poczmistrza Cesarstwa Niemieckiego (ministra poczt) pełnił wówczas Heinrich von Stephan. Jako Generalny Poczmistrz zlecił m.in. budowę 2 tys. nowych budynków pocztowych na terenie całej ówczesnej Rzeszy.

 

Najważniejsze daty w historii budynku Poczty Głównej w Wałbrzychu (rys historyczny)

1895r. - przy ulicy Freiburger Strasse 9 w Waldenburgu powstaje nowoczesny budynek poczty cesarskiej Kaiserliches Postamt. Ministrem Poczt był wówczas Heinrich von Stephan.
1905-1907 - przebudowa budynku pocztowego w stylu tzw. neogotyku ceglanego (uważanego wówczas za pruski styl narodowy). Ministrem Poczt był wówczas Viktor von Podbielski.
1907r. - oddanie do użytku nowego obiektu pocztowego przy Freiburger Strasse 9.
1907-1919 budynek w zarządzie Deutsche Reichpost (w królestwie Württembergii). Ministrem Poczt był wtedy Otto Rüdlin.
1919-1933 - budynek Hauptpostamt Waldenburg wchodzi w skład zasobów Ministerstwa Poczt i Telegrafów Republiki Weimarskiej (poczta weimarska utworzona została z połączenia administracji pocztowej Królestwa Bawarii i Württembergii) – Oberpostdirektion Breslau (Naczelna Dyrekcja Poczty we Wrocławiu).
1933-1945 - budynek należy do Ministerstwa Poczt i Telegrafów III Rzeszy.

Wałbrzych został zajęty przez Armię Czerwoną 8 maja 1945 roku. Poczta, telegraf i telefon na terenie miasta i powiatu znalazły się pod nadzorem wojskowym Armii Czerwonej. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów na Okręg Dolnego Śląska, która w pierwszych dniach organizacji miała siedzibę w Legnicy wysłała samochód ze swoimi przedstawicielami do Wałbrzycha i okolic, ale sowieckie władze wojskowe nie dopuściły do objęcia poczty przez administrację polską. Dopiero w końcu lipca 1945 roku Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji, będąca już we Wrocławiu została zawiadomiona, iż poczta w Wałbrzychu może być przekazana pod zarząd Poczty Polskiej. W tym celu wyznaczona 10-osobowa ekipa przybyła do Wałbrzycha 3 sierpnia 1945 roku . Na miejscu zastali przy pracy cały prawie poprzedni zespół pracowników niemieckich w liczbie 298 osób, centralę telefoniczną w pełnym ruchu oraz w dziale paczkowym służbę nadawczo-odbiorczą. Na terenie powiatu było czynnych ponad 30 placówek pocztowych. Przybyła do Wałbrzycha ekipa nie posiadała stempli, datowników, znaczków opłaty, druków, nawet nie była zaopatrzona w przepisy pocztowe.

02.08.1945 r. - przejęcie budynku przez polską administrację pocztową Ministerstwa Poczt i Telegrafów Tymczasowego Rządy Jedności Narodowej. Pierwszym naczelnikiem urzędu pocztowego Wałbrzych 1 został Władysław Idczak.
06.08.1945 r. - otwarcie pierwszego okienka pocztowego z polską obsługą - pierwszy polski asystent Stanisław Joński (w latach 70. i 80. XX wieku naczelnik UP Wałbrzych 1) – w ramach dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów we Wrocławiu. Przyjmowane przesyłki listowe były opłacane gotówką i datowane ręcznie.
1946 r. - budynek jest siedzibą obwodowego urzędu pocztowo–telekomunikacyjnego (wśród 271 takich jednostek w kraju).
1954–1955 - budynek w zasobach Wałbrzyskiego Zarządu Łączności (Wojewódzki Zarząd Łączności we Wrocławiu).
1961 r. - budynek stanowi siedzibę obwodowego urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego w Wałbrzychu.
1975 r. - w budynku mieści się Wojewódzki Urząd Poczty (w ramach Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu).
1991 r. - powstaje Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Poczta Polska” - budynek staje się siedzibą Rejonowego Urzędu Poczty w Wałbrzychu (Dyrekcja Okręgu Poczty we Wrocławiu).
2005 r. - w budynku mieści się Oddział Rejonowy Centrum Sieci Pocztowej.
2008 r. - budynek jest siedzibą Oddziału Rejonowego Centrum Poczty.
2012 r. - do dziś - w budynku rezydują pracownicy zajmujący się sprzedażą, informatyką, infrastrukturą i szeroko pojętą logistyką oraz pracownicy związani z ochroną i przewozem gotówki.

 

red./

źródło:  polska-org.pl/; media.poczta-polska.pl/; walbrzych.naszemiasto.pl/