Budowa masztu telefonii komórkowej przy Ludwikowskiej.

W ostatnim czasie, w lokalnych mediach, pojawiły się różne, niekoniecznie prawdziwe informacje dotyczące udziału Władz Miasta Oleśnicy w procedurze ustawienia przy ul. Ludwikowskiej masztu telefonii komórkowej operatora sieci PLAY.

Urząd Miasta Oleśnicy opublikował wyjaśnienie w tej sprawie i dodał, że zgodnie z kompetencjami pozwolenie na maszt zostało wydane przez starostę oleśnickiego. Jednak ze względu na zapisy specustawy żaden organ wydający decyzję nie mógł się jej przeciwstawić. Jest to realizacja tzw. celu nadrzędnego w celu zapewnienia dostępu do usług telekomunikacyjnych dla mieszkańców.

"Urząd Miasta nie wydawał żadnych decyzji w sprawie tej inwestycji. Jest ona realizowana na specjalnych zasadach, jako cel nadrzędny w zakresie łączności publicznej, w trybie specustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Wyjaśniamy, że Urząd Miasta nigdy nie wydawał jakichkolwiek decyzji i pozwoleń dotyczących tej inwestycji. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego masztu nie ma i nigdy nie było. Zgodnie z planem teren przeznaczony jest na usługi rolnicze. Jednak nie stanowi to przeszkody do ustawiania nadajnika, gdyż pozwalają na to przepisy specustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Ustawa z dnia 7.05.2010 roku, test jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 733). Inwestycja jest realizacją celu nadrzędnego w zakresie łączności publicznej. Odbywa się na specjalnych zasadach. Nie można jej blokować.

Należy nadmienić, że pozwolenie na budowę, zgodnie z posiadanymi kompetencjami wydał starosta oleśnicki w dniu 21.04.2023 roku, kierując się również wymienioną specustawą. Nie mógł takiego pozwolenia nie wydać" - poinformował UM Oleśnicy.

red./

źródło: UM Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

370494

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors