75.rocznica wydania miesięcznika emigracyjnego „Kultura” – nowa emisja filatelistyczna

Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy upamiętniający 75.rocznicę wydania miesięcznika emigracyjnego „Kultura”.

„Kultura” to polski miesięcznik emigracyjny, wydawany w latach 1947–2000 przez Instytut Literacki, początkowo w Rzymie a od 1948 roku w Paryżu. Był on najważniejszym głosem polskiej emigracji oraz stanowił przestrzeń wymiany myśli i poglądów, ścierania się idei i koncepcji. W sporach i dyskusjach toczących się na łamach 637 numerów, wyłaniał się obraz przyszłej Polski. Tu także po raz pierwszy ukazywały się dzieła tworzące teraz kanon polskiej  literatury. Redaktorem naczelnym „Kultury” oraz założycielem i kierownikiem Instytutu Literackiego był Jerzy Władysław Giedroyc.

W centralnej części znaczka przedstawiono metaforycznie wszystkie wydania miesięcznika – od pierwszego do ostatniego numeru – opatrzone napisem „75.rocznica wydania miesięcznika emigracyjnego Kultura”. Zwielokrotnione złote karty symbolizują wkład i wpływ Instytutu Literackiego i miesięcznika „Kultura” na polską kulturę jak i życie polityczne Polaków.

Koperta FDC (koperta pierwszego dnia obiegu) jest dopełnieniem grafiki ze znaczka, a w zestawieniu ze wszystkimi pozostałymi elementami graficznymi potęguje wrażenie mnogości wydań miesięcznika. Na wrażenie obfitości wpływa również kompozycja i dekoracyjny sposób obrazowania, zwany w sztuce horror vacui, polegający na wypełnieniu niemal całego obszaru projektu. Między symbolami kart  widoczne są zdjęcia, m.in. postaci Redaktora Giedroycia oraz znaki korektorskie, geometryczne bryły czy symbole typograficzne. Układ graficzny – powielenia, proste kształty, rozrzucone elementy czcionek, nawiązujące do czasów polskiej awangardy. Odwołują się one do prostych form widocznych w twórczości Henryka Starzewskiego, Władysława Strzemińskiego czy Katarzyny Kobro – dziś ponownie aktualnych rozwiązań plastycznych, czytelnych dla współczesnych odbiorców.

Datownik pierwszego dnia obiegu nawiązuje graficznie do wizerunku znaczka.

Projekty znaczka, koperty FDC i datownika powstały przy współpracy Poczty Polskiej z Instytutem  Literackim w Paryżu.

autor projektu: Bożydar Grozdew
liczba znaczków: 1
wartość: 3,60 zł 
nakład: 100 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 50 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 30 czerwca 2022 r.media.poczta-polska.pl/