49 mln euro rekompensaty dla Poczty Polskiej za poniesione szkody w wyniku epidemii koronawirusa.

         Komisja Europejska doceniając ogromne zaangażowanie Poczty Polskiej S.A zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, polskie wsparcie w wysokości 49 mln euro na zrekompensowanie szkód poniesionych w wyniku wybuchu koronawirusa i środków restrykcyjnych, które musiała wdrożyć, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa  w okresie od 13 marca do 31 maja 2020 r.
Poczta Polska, jako największy operator świadczenia usługi powszechnej (USO) w naszym kraju pomimo obowiązujących ograniczeń aktywnie i nieprzerwanie do dnia dzisiejszego świadczy swoje usługi z ogromną skutecznością jak również aktywnie uczestniczy w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się Covid 19.
Ponadto wspiera finansowo szereg instytucji walczących z epidemią tj szpitale, gdzie z przekazanych środków został zakupiony sprzęt medyczny, z którego pacjenci będą mogli korzystać przez lata. Są to urządzenia wykorzystywane zarówno w diagnostyce pacjentów, jak również w procesie leczenia.

Komisja Europejska ustaliła, że w omawianym okresie Poczta Polska w celu wykonania obowiązku świadczenia usługi powszechnej poniosła ogromne koszty stałe oraz koszty dodatkowe związane z wybuchem epidemii koronawirusa. Art. 107 ust. 2 lit. b  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), co umożliwia KE zatwierdzanie środków przyznanych przez państwa członkowskie.