41. Sesja Rady Powiatu Oleśnickiego

Informujemy, że XLI sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji odbędzie się 25 sierpnia o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (ul. Słowackiego 10).

Porządek obrad:
1. Powitanie
2. Otwarcie sesji
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołów: XXXIX sesji z dnia 23 czerwca 2022 r. oraz XL sesji z 30 czerwca 2022 r.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacje o udzielonych odpowiedziach na zgłoszone zapytania i interpelacje
7. Informacja Zarządu Powiatu Oleśnickiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2022 r.
8. Informacja dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy o przebiegu wykonania planu finansowego PZS za pierwsze półrocze 2022 r.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2022 – 2031 i jej przegłosowanie
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2022 r. i jej przegłosowanie
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2022 i jej przegłosowanie
12. Interpelacje i zapytania radnych
13. Wnioski i oświadczenia
14. Komunikaty
15. Zamknięcie sesji

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/