22 marca – Światowy Dzień Wody

W związku z obchodzonym corocznie w dniu 22 marca Światowym Dniem Wody, Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy zachęca wszystkich mieszkańców do działania na rzecz rozwiązywania problemów z gospodarką wodno-ściekową!

Nasz kraj ma jedne z najmniejszych naturalnych zasobów wodnych w przeliczeniu na mieszkańca, a równolegle wskutek niskiej świadomości ekologicznej oraz wielu uwarunkowań techniczno-ekonomicznych, ogromne ilości ścieków trafiają bezpośrednio do środowiska.
Warto w tym dniu zastanowić się na tym, skąd się bierze woda w naszych kranach. Jaką drogę musi przebyć od źródła do odbiorców i jakim procesom jest poddawana, aby jej jakość odpowiadała ustalonym normom?

Oleśnicka „kranówka” pochodzi z siedmiu ujęć wód podziemnych o głębokości od 28 do 170 m, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Oleśnica. Technologia uzdatniania wody jest oparta na procesach napowietrzania, filtracji i dezynfekcji. Woda pompowana z poszczególnych stacji miesza się w sieci wodociągowej i w zależności od lokalizacji punktu czerpalnego na terenie miasta oraz innych czynników, jej skład fizykochemiczny (w szczególności stopień mineralizacji) może być zróżnicowany.

Zawartość pierwiastków ZUW Dobroszycka ZUW Brzozowa SUW Ciepła
Sód mg/l

8,79

34,7 18,6
Potas mg/l 1,167 3,1 2,1
Wapń mg/l 53,148 156 140
Magnez mg/l 7,12 19,1 18,8
Wodorowęglany mg HCO3-/l 190 304 261
Suma minerałów 260,225 516,9 440,5

Ciekawostką jest, iż woda pochodząca z Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Brzozowej i ul. Ciepłej w zakresie wielu pierwiastków dorównuje i niejednokrotnie jest lepsza od wód butelkowanych dostępnych na rynku (poniżej tabela z mineralizacją wody). Woda wysokozmineralizowana jest wodą zdrową, jednocześnie wodą o znacznej twardości i wysokiej zawartości sodu.
Dostarczana woda podlega kontroli wewnętrznej przez akredytowane laboratorium oraz zewnętrznej przez PSSE w Oleśnicy. Stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.12.2017 r. ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi miejska woda spełnia wszystkie wymagania gwarantujące jej przydatność do bezpośredniego spożycia oraz jej bezpieczeństwo i stabilność mikrobiologiczną.

W związku z powyższym zachęcamy do spożywania wody z kranu i rezygnacji lub ograniczenia picia wody butelkowanej.

Prawem każdego odbiorcy jest dostęp do wody o dobrej jakości i dostęp do informacji
o bieżącej jakości wody. Na finalną jakość wody w punkcie czerpalnym ma również stan instalacji wewnętrznej oraz wielkość zużycia wody w budynkach, jednakże zachęcamy do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości związanych z jakością świadczonych usług w zakresie dostawy wody.

Światowy Dzień Wody to okazja do tego, aby wyrazić szacunek dla naszego wspólnego dobra jakim jest woda. Poprzez codzienne zachowania każdego z nas mają wielki wpływ na to jakiej jakości woda będzie do nas docierała i ile za nią zapłacimy.

Oszczędzanie wody w każdy możliwy sposób, wykorzystywanie wód opadowych do podlewania posesji, ograniczenie zanieczyszczenia zbiorników wodnych, rzek oraz gleby i nie traktowanie kanalizacji jak śmietnika to tylko przykłady pozytywnych działań pozwalających chronić naturalne zasoby wodne.

Należy pamiętać, że nieprzerwany dostęp każdego z nas do czystej wody, wymaga dużych nakładów energii zużywanej w celu poboru, uzdatniania i dystrybucji wody oraz ciągłej pracy operatorów SUW i pracowników zajmujących utrzymaniem i nadzorem nad infrastrukturą wodociągową.

W ten dzień pomyślmy o naszej „powszedniej” wodzie ze świadomością, że jest naszym skarbem, który każdego dnia warto chronić i przekazać w nienaruszonym stanie kolejnym pokoleniom.

 

red./

źródło: UM Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

336266

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors