160. rocznica Powstania Styczniowego tematem nowej emisji Poczty Polskiej

20 stycznia br. w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej dokonano prezentacji nowej kartki pocztowej Poczty Polskiej upamiętniającej Bohaterów największego polskiego zrywu narodowego XIX w. Walor został przygotowany we współpracy z Muzeum Niepodległości.

Powstanie styczniowe to największy w XIX w. polski zryw narodowy. Za datę jego rozpoczęcia przyjmujemy 22 stycznia 1863 r., gdy Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest powołujący Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i odcisnęło ogromne piętno na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń Polaków.

Uroczystego odsłonięcia kartki pocztowej dokonał Krzysztof Górski, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki. Odczytał on również list od Krzysztofa Falkowskiego, Prezesa Poczty Polskiej skierowany do uczestników obchodów.

– Opowiadając o bohaterskich czynach przez walory filatelistyczne, chcemy edukować młode pokolenie, promować postawy patriotyczne oraz wspólne przywiązanie do nadrzędnych wartości. To ważny element misji, jaką od lat realizuje Poczta Polska, której losy od blisko pięciu wieków są nierozerwalnie związane z dziejami naszej Ojczyzny – podkreślił w liście Krzysztof Falkowski, Prezes Poczty Polskiej.

Na kartce pocztowej wykorzystano obraz pt. „Pożegnanie Europy”. Na nadrukowanym znaku opłaty pocztowej umieszczono natomiast dzieło o tytule „Portret Heleny z Majewskich Kirkorowej”. Obydwa dzieła autorstwa Aleksandra Sochaczewskiego są malarskim pamiętnikiem dokumentującym zesłania na Syberię po Powstaniu Styczniowym. Prace tego artysty uznaje się za swoiste źródło historyczne o charakterze ikonograficzno-dokumentacyjnym. Obrazy są własnością Muzeum Historycznego m. st. Warszawy. Stanowią depozyt Muzeum Niepodległości – X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

To drugie w tym roku wydawnictwo filatelistyczne poświęcone Powstaniu Styczniowemu. 19 stycznia Narodowy Operator Pocztowy wprowadził do obiegu kartkę emisji „160. rocznica bitwy pod Węgrowem”.

W najbliższych dniach wydany zostanie również trzeci walor poświęcony bohaterskiej postaci Stanisławowa Brzóski, duchownego, generała i naczelnego kapelana województwa podlaskiego w czasie Powstania Styczniowego.

To największe i najdłużej trwające polskie powstanie było końcem pewnej epoki w naszej historii. Pomimo ogromnych strat, jakie poniosło społeczeństwo polskie w wyniku działań wojennych, represji, zsyłek i emigracji, idea walki o niepodległość przekazywana była kolejnym pokoleniom, które czerpały z niej natchnienie, i które ostatecznie doprowadziły w 1918 roku do odrodzenia Państwa Polskiego.

O kartce:

Autor projektu kartki: Jan Konarzewski
Liczba kartek: 1
Wartość: A
Nakład: 5 000 szt.
Technika druku: offset
Format kartki: 148 x 105 mm
Data wprowadzenia do obiegu: 20 stycznia 2023 r.

 

red./

źródło: media.poczta-polska.pl/