Zgłoś swój projekt do Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego!

Przez cały czerwiec mieszkańcy Gminy Twardogóra, którzy ukończyli 16 lat, mogą zgłaszać projekty w ramach Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego (TBO). Pierwsza w historii gminy edycja Budżetu Obywatelskiego zakłada pulę środków w wysokości 100 tys. zł.

W ramach TBO mogą zostać zgłoszone projekty inwestycyjne lub remontowe zlokalizowane na terenie miasta Twardogóra, oraz społeczne (np. sportowe, kulturalne czy artystyczne) obejmujące teren całej gminy. Warunki jakie powinny spełniać projekty to m.in. ogólnodostępność, możliwość zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego oraz generowanie kosztów utrzymania współmiernie wysokich do wartości proponowanego zadania.

Formularz zgłoszeniowy wraz z listą co najmniej 10 osób popierających projekt (do pobrania na stronie: LINK ) można złożyć osobiście w pok. nr 10 UMiG w Twardogórze, drogą pocztową bądź elektronicznie przez ePUAP. Pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną poddane głosowaniu mieszkańców.

Głosowanie odbędzie się w dniach 1-15 września 2021 r. Inicjatywy, które zdobędą największą liczbę głosów, zostaną ujęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022.

- Twardogórski Budżet Obywatelski to ważny element naszego sposobu myślenia o uczestnictwie mieszkańców w wyborze kluczowych dla nich inwestycji i zadańmówi burmistrz Paweł Czuliński.

- Jest to wspaniała idea zwiększenia wśród mieszkańców zainteresowania lokalnym środowiskiem, wspólnotą oraz sposobem zwiększenia partycypacji społecznej. Dziękuję radnym za uchwalenie TBO, który - mam wrażenie - nas wszystkich łączy. Trwa zgłaszanie projektów, do czego bardzo zachęcam – podkreśla.

źródło: UMiG w Twardogórze

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content