Za sprzątanie przydrożnych rowów płacimy wszyscy. – Nie zaśmiecajmy ich! – apelują członkowie Zarządu Powiatu

Powiat Oleśnicki zamierza kontynuować wiosenną akcję obustronnego sprzątania poboczy dróg powiatowych po zimie, zlecając to zadanie gminom.
Na podstawie zawartego porozumienia, poprzedzonego podjęciem stosownych uchwał, Powiat Oleśnicki zleci samorządom gminnym wykonanie zadania związanego z utrzymaniem czystości, a konkretnie polegającego na jednorazowym zebraniu śmieci po okresie zimowym. Za uprzątnięcie odpadów zapłaci Powiat.

Gminy uporają się z nimi własnymi siłami lub zlecą zadanie podmiotom z zewnątrz. W efekcie z naszych rowów znikną butelki, plastiki, sedesy, opony, telewizory, czy inny domowy sprzęt, a Zarząd Dróg Powiatowych będzie mógł się skupić na łataniu dziur po zimie. Jak duży jest to problem, niech świadczy fakt, że w 2019 r. z rowów i poboczy gminy Oleśnicy zebrano około 25 ton śmieci.

Pozostawiony na poboczach złom to niechlubne świadectwo braku kultury i rozsądku niektórych kierowców, ale też przyczyna uszkodzeń kosiarek, co z kolei generuje dodatkowe koszty. W związku z tym członkowie Zarządu Powiatu apelują i proszą o niezaśmiecanie tych miejsc. – Za sprzątanie zapłacimy wszyscy – podkreślają powiatowi włodarze.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/(DAS)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content