Wywiad z wicestarostą Powiatu Oleśnickiego Panem Stanisławem Stępniem

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) wspiera nie tylko duże inwestycje – strategiczne dla państwa polskiego, ale również te lokalne – strategiczne dla każdego z nas z dotacji rządowych, wykorzystane na przebudowę drogi, doposażenie szpitala, budowę żłobka, a także inne, niezbędne lokalnie działania.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 13 mld złotych:

  • 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce (wsparcie wyliczone przez algorytm);
  • 4,35 mld zł– środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu w grudniu 2020 roku;
  • 1,65 mld zł– środki przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach drugiego konkursu (nabór wniosków zakończył się 28 grudnia 2020 r.);
  • dodatkowa pula 250 mln złskierowana dla gmin popegeerowskich (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.);
   1 mld zł skierowany do gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.).

Wywiad z wicestarostą Powiatu Oleśnickiego Panem Stanisławem Stępniem.

Może pan przybliży czytelnikom, czym jest (RFIL)?

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jest to program, w ramach, którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce. Takie wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19., a warunkiem otrzymania takiego dofinansowania było złożenie wniosku o wsparcie dla jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje.

Czy Starostwo Powiatowe w Oleśnicy złożyło takie wnioski?

W ramach pierwszego naboru wniosków z RFIL-u przeprowadzonego jesienią 2020 roku Powiat Oleśnicki pozyskał historyczne wsparcie w wysokości 2 275 781 zł na 3 inwestycje dla szkół ponadpodstawowych w Powiecie oraz dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.  W każdym w/w zadaniu dofinansowanie ze strony Państwa wyniosło aż 80%. A w ramach dodatkowego naboru do RFIL-u przeprowadzonego w dniach 10 – 28 grudnia 2020 roku Powiat Oleśnicki złożył jeszcze 3 wnioski na:

  • modernizację kotłowni gazowej wraz z przebudową bloku sportowego w ZSP w Twardogórze (wartość zadania - 841 891 zł)
  • modernizację drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 148D w miejscowości Kolonia Strzelce ( wartość zadania 1 250 000 zł)
  • kompleksową termomodernizację poprzez docieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę systemu ogrzewania na niskoemisyjne w obiektach należących do Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki (wartość zadania - 850 000 zł

W tym miejscu należy zauważyć, że tak wysokiego wsparcia  finansowego nasze Placówki w Bierutowie nigdy nie  uzyskały. Kwota 800 000 zł przyznana na inwestycję (CAOPO) dla trzech placówek Wychowawczych w Bierutowie.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym, będziemy mogli wykonać niezbędny remont w trzech placówkach a tym samym poprawić warunki socjalno bytowe tym dzieciom.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

  • ocieplenie elewacji budynku przy ul. 1 -go Maja 9c;
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie poddasza w budynku przy ul. 1 -go Maja 8g;
  • modernizacja istniejącego systemu ogrzewania węglem na ekologiczne kotłownie gazowe w budynkach przy ul. 1 -go Maja 9c i 8g.

Czy może Pan zdradzić czytelnikom, jaką kwotę pozyskał Powiat Oleśnicki z RFIL?

Na rozwój naszego powiatu pozyskaliśmy kwotę w wysokości  3 075 000zł. Jest to rekordowe wsparcie uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez nasz Powiat Oleśnicki i to w dobie trwającej pandemii. Utrudnienia związane z covid 19 motywują nas do jeszcze cięższej pracy, gdzie mamy zamiar złożyć dodatkowe wnioski o pozyskanie wsparcia dla naszego szpitala oraz na modernizację Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Dziękuję za rozmowę.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content