Wydarzenie z Inowrocławia trafi na kartki pocztowe: 700. rocznica procesu polsko-krzyżackiego w Inowrocławiu

Poczta Polska wprowadzi jutro do sprzedaży okolicznościowe kartki z okazji 700. rocznicy procesu polsko-krzyżackiego w Inowrocławiu. Wyemitowane zostaną też znaczki pocztowe z wizerunkiem króla Władysława Łokietka.

W tym roku przypada 700 rocznica zakończenia procesu papieskiego w sporze polsko-krzyżackim o zwrot Pomorza Gdańskiego. Proces odbył się w latach 1320-1321 jednocześnie w dwóch kościołach: św. Mikołaja w Inowrocławiu i św. Michała w Brześciu Kujawskim. Papież Jan XXII wyznaczył trzech sędziów upoważnionych do wydania i egzekucji wyroku. Sędziami zostali: Janisław - arcybiskup gnieźnieński, Domart - biskup poznański i Mikołaj - opat mogileńskich benedyktynów. Na 14 kwietnia 1320 roku wyznaczono pierwszą rozprawę.

Do Inowrocławia przybyła również grupa reprezentantów króla: Filip - kanclerz wielkopolski, Zbyszek - podkanclerz krakowski, Jan - królewski kapelan. Krzyżaków reprezentował Zygfryd z Papowa Biskupiego, duchowny i członek zakonu. Przedstawił on pełnomocnictwo wydane mu przez landmistrza pod datą 10 kwietnia za zgodą braci zakonnych. Pełnomocnictwo to upoważniało Zygfryda do zastępowania landmistrza i trzech komturów pomorskich w procesie przed trzema prałatami, którzy zostali delegowani przez papieża. 10 lutego 1321 roku został ogłoszony wyrok w kościele św. Mikołaja w Inowrocławiu. Skazywał on zakon na oddanie Polsce Pomorza Gdańskiego oraz zapłacenie odszkodowania w wysokości 30 tys. grzywien, oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 150 grzywien praskich.

W środę, 14 kwietnia 2021 roku Poczta Polska S.A. wprowadzi do obiegu kartkę okolicznościową emisji: 700. rocznica procesu polsko-krzyżackiego o zwrot Pomorza Gdańskiego. Kartka będzie dostępna w sprzedaży w Urzędzie Pocztowym Bydgoszcz 1 oraz UP Inowrocław 1. Emisji kartki okolicznościowej towarzyszy wydanie spersonalizowanych znaków opłaty pocztowej.

źródło: ino.online/

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content