Radni za koniecznością rozbudowy bloku operacyjnego w oleśnickim szpitalu

Dla władz powiatu jest to priorytet. Potrzebę rozbudowy szpitala dostrzegli wszyscy radni, którzy na ostatniej sesji jednogłośnie przyjęli stanowisko dotyczące budowy bloku operacyjnego z trzema salami.

Uchwała deklaracyjna w tej sprawie nie jest pierwszą podjętą przez Radę Powiatu VI kadencji. Podobna deklaracja w kwestii rozbudowy i modernizacji szpitala o nowy segment wraz z blokiem operacyjnym została przyjęta 19.09.2019 r.
– Była to bardzo dobra inicjatywa, którą my teraz kontynuujemy – wyjaśniał na ostatniej sesji wicestarosta Stanisław Stępień. Przypomniał także, że 15.07.2021 r. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjęła stanowisko mówiące o potrzebie budowy segmentu szpitala z blokiem operacyjnym.

Wywiad z wicestarostą Stanisławem Stępniem.

- Budowa nowego bloku operacyjnego to ogromna inwestycja. Skąd wziąć na to pieniądze?

- W aspekcie ekonomicznym dla Powiatu i szpitala jest to bardzo trudne do wykonania, dlatego też otrzymanie wsparcia z zewnątrz jest konieczne i niezbędne przy realizacji tak ogromnej inwestycji.

- Przyjętą uchwałę Zarząd Powiatu Oleśnickiego przekaże Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia, Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, aby poinformować decyzyjne organy o koniecznym wsparciu finansowym,

- Dużo się teraz mówi o funduszach rządowych w ramach „Polskiego Ładu” Czy Powiat Oleśnicki skorzysta z takiej możliwości?

- Zarząd Powiatu Oleśnickiego widzi możliwość skorzystania z rządowych funduszy Polskiego Ładu, jak również ze środków unijnych w ramach ODBUDOWY  po pandemii  COVID 19.
- Wykorzystamy i dołożymy wszelkich starań, aby pozyskać środki finansowe na inwestycję szpitala.
- Szpital to przecież jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej w naszym powiecie oleśnickim, której zadaniem jest leczenie pacjentów.

- Jak długo potrwa rozbudowa i modernizacja szpitala?

W tej chwili trudno jest wycenić koszt i czas realizacji budowy. Metoda tradycyjna na pewno jest o wiele dłuższa niż budownictwo modułowe, które ma nieograniczone możliwości.

Z prefabrykowanych modułów buduje się już szkoły, przedszkola, budynki użyteczności publicznej, obiekty służby zdrowia czy hotele, które spełniają kryteria nowoczesnej architektury.

- Dziękuję za rozmowę.

9 thoughts on “Radni za koniecznością rozbudowy bloku operacyjnego w oleśnickim szpitalu

  1. Coś zaczyna się dziać z tym szpitalem Wreście powstanie oddział operacyjny z prawdziwego zdarzenia

  2. poczekamy zobaczymy czy dojdzie do skutku. wiele pis obiecuje a g…o z tego

  3. przynajmniej nie zlikwidują szpitala jak postawią blok operacyjny. Syców nie miał tyle szczęścia

Comments are closed.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content