Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin z powiatu oleśnickiego

W dniu dzisiejszym ogłoszono wykaz gmin i powiatów, które otrzymają wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Są wśród nich samorządy powiatu oleśnickiego. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Powiat Oleśnicki 800 000,00 tys. zł – „Kompleksowa termomodernizacja poprzez docieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę systemu ogrzewania na niskoemisyjne w obiektach należących do Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki” inwestycja obejmie następujące zadania:- Docieplenie elewacji budynku przy ul. 1 Maja 9c;- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. 1 Maja 8g;- Docieplenie poddasza w budynku przy ul. 1 Maja 8g;- Modernizacja istniejącego systemu ogrzewania wykorzystującego do opalania węgiel kamienny na ekologiczne kotłownie gazowe w budynku przy ul. 1 Maja 8g oraz w budynku przy ul. 1 Maja 9c.

Syców 750 000,00 tys. zł – Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych.

Bierutów 650 000,00 tys. zł – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stroni. Reprofilacja terenu wokół świetlicy, budowa studni chłonnych, wzmocnienie gruntu wokół fundamentów, iniekcja krystaliczna ścian, elewacja budynku.

Twardogóra 600 000,00 tys. zł – Przebudowa budynków gminnych na świetlice środowiskowe w miejscowościach Będzin, Domasławice i Olszówka. W przypadku Będzina i Domasławic – dostosowanie obiektów pod względem higieniczno- sanitarnym (toaleta, kuchnia), natomiast w przypadku obiektu w Olszówce prace budowlane dotyczyć będą sali wielofunkcyjnej, korytarza, toalety, część kuchennej, zmywalni, magazynu, i kotłowni (gazowa).

Gm. Wiejska Oleśnica 500 000,00 tys. zł -Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sokołowicach. Zadanie obejmuje rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Sokołowice o trzy sale lekcyjne oraz pomieszczenia administracyjne o powierzchni 141,50 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozbudowę zaprojektowano w lekkiej konstrukcji drewnianej szkieletowej. Konstrukcję ścian zaprojektowano jako układ słupowy z wypełnieniem wełną mineralną oraz usztywnioną płytami OSB Konstrukcję dachu zaprojektowano jako układ krokwiowy przegubowo oparty na istniejącej ścianie murowanej.

Bierutów 300 000,00 tys. zł – Dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie parkingu przy Urzędzie Miejskim w Bierutowie. Budżet inwestycji to 659 066,57 zł. Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie 100 % inwestycji. Planowany zakres prac to rozbiórka i wymiana istniejącej nawierzchni, zjazdu oraz chodnika oraz wykonanie nowych miejsc parkingowych. Gmina posiada dokumentację projektową (koszt poniesiony 29 520,00 zł) oraz pozwolenie na budowę.

Międzybórz 300 000,00 tys. zł – Termomodernizacja przedszkola BAJKA W Międzyborzu. Pokrycie dachowe, elewacja, stolarka, podjazd dla niepełnosprawnych.

Oleśnica 200 000,00 tys. zł – Zadanie polegać będzie na modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 4 w Oleśnicy. Zaplanowany zakres prac wykonanie oświetlenia (energooszczędnego), instalacja gniazd 1-fazowych, instalacja siły i gniazd siłowych, remont instalacji na poziomie poddasza, instalacja radiowęzła, wykonanie rozdzielnic głównych oddziałowych, roboty ogólnobudowlane.

 

źródło: OIA

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content