W najbliższy piątek XXVIII sesja Rady Powiatu Oleśnickiego

XXVIII sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji, zwołana w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), odbędzie się 23 lipca (piątek) o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (ul. Słowackiego 10).

Porządek obrad:
1. Powitanie
2. Otwarcie sesji
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2020 i jej przegłosowanie
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2021 – 2031 i jej przegłosowanie
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2021 r. i jej przegłosowanie
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego rozbudowy Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy i jej przegłosowanie
9. Zamknięcie sesji

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content