W najbliższy czwartek XXVI sesja Rady Powiatu Oleśnickiego

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy informuje, że XXVI sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji odbędzie się 27 maja o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (ul. J.Słowackiego 10).

Porządek obrad:
1. Powitanie
2. Otwarcie sesji
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu XXV sesji 19 kwietnia 2021 r.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Oleśnickiego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych na zgłoszone interpelacje odpowiedziach
7. Informacja dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2020/2021 w obszarze dróg powiatowych
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2021 - 2031 i jej przegłosowanie
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2021 r. i jej przegłosowanie
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Oleśnickiego od 1 września 2021 roku i jej przegłosowanie
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy Bazylice Mniejszej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy i jej przegłosowanie
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Syców na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych polegających na opracowaniu programu prac konserwatorskich i naprawczych oraz wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej murów obronnych w Sycowie i jej przegłosowanie
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy za rok 2020 i 2021 i jej przegłosowanie
14. Interpelacje i zapytania radnych
15. Wnioski i oświadczenia
16. Komunikaty
17. Zamknięcie sesji

 

źródło: Starosto Powiatowe w Oleśnicy

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content