Uwaga! Utrudnienia w ruchu w obrębie oleśnickiej starówki.

Jak informuje Urząd Miasta Oleśnicy: Remonty będą wykonywane w kolejności w ulicach: Szkolnej, Sejmowej, Prusa, Św. Jadwigi oraz jednego pasa jezdni ulicy Lwowskiej od Św. Jadwigi do Kilińskiego. Prace rozpoczną się już w najbliższy poniedziałek.

Tegoroczny zakres jest częścią większego planu remontów nawierzchni jezdni. W przyszłych latach planowane są wymiany nawierzchni między innymi na jezdniach ulicy Zamkowej i Kościelnej.

– Celem przedsięwzięcia jest wymiana najbardziej uszkodzonych nawierzchni w centrum miasta, których stan nawierzchni wymaga częstych i kosztownych napraw – informuje oleśnicki ratusz. – Ubytki nawierzchni, które pojawiają się najczęściej na wiosnę i jesienią stanowią zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestorem całego zamierzenia jest Miasto Oleśnica – jak informuje Sekcja Dróg Miejskich.

W ramach prac zostanie wymieniona warstwa ścieralna jezdni. Zakres robót obejmuje sfrezowanie nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównującej i ułożenie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej oraz regulację urządzeń. Na czas prowadzenia robót zostanie wdrożona zastępcza organizacja ruchu, pojawią się czasowe wyłączenia z ruchu kołowego odcinków ulic w obrębie prowadzonych robót. Harmonogram robót przewiduje, już w najbliższy poniedziałek, rozpoczęcie prac od ul. Szkolnej, na odcinku od Okrężnej do ul. Matejki. Prace w dalszej kolejności wykonywane będą na ul. Sejmowej, a następnie w ciągu ulic Prusa, Św. Jadwigi i Lwowskiej.

Wykonawca robót został wyłoniony dopiero w drugim przetargu, ponieważ w pierwszym żaden z wykonawców nie złożył oferty. Prace będzie wykonywała firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. a wartość robót wyniesie 577.600,56 zł. Przewidywany termin zakończenia robót to połowa października. Oznakowanie poziome zostanie odtworzone po jednym miesiącu po ułożeniu nawierzchni, zakończenie wszystkich prac i odbiór robót planowane jest w terminie do końca listopada 2021 r.

 

źródło: UM Oleśnicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content