Urząd pracy otrzymał pieniądze na aktywizację bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ogłosił nabór wniosków na różne formy aktywizujące dla osób bezrobotnych.

Z jakich form aktywizacji będzie można skorzystać? Między innymi z bonów szkoleniowych, stażów, refundacji kosztów wyposażenia miejsca pracy czy dofinansowanie zatrudnienia osób po 50. roku życia i prace interwencyjne. Na same staże, z dwóch programów, PUP Oleśnica otrzymał środki dla ponad 200 osób. Będą one dysponowane na przestrzeni całego roku.

Przy rozpatrywaniu wniosków decyduje kolejność zgłoszenia. Nabór wniosków będzie realizowany zgodnie z Zasadami kierowania osób na staże przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy. Zasady kierowania osób na staże są na stronie internetowej urzędu (https://olesnica.praca.gov.pl/).

 

red.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny