Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie

W oficjalnym otwarciu Dziennego Domu Opieki Medycznej w dniu 20.05.2021 wzięli udział starosta Sławomir Kapica i wicestarosta Stanisław Stępień. Obiekt funkcjonujący przy sycowskim szpitalu powstał 1 kwietnia br., dzięki środkom unijnym, a konkretnie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

DDOM został stworzony z myślą o pacjentach, którzy chcą wrócić do samodzielności, a nie mają możliwości szybkiej i efektywnej rehabilitacji. Opieka w nim jest bezpłatna i zapewniana w warunkach zbliżonych do domowych. Pobyt oraz zajęcia prowadzone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00. - Planujemy objąć bezpłatnym wsparciem 320 osób z powiatu oleśnickiego, w terminie do 31 maja 2023 r. – poinformował p.o. dyrektor Powiatowego Zespołu Szpitali Przemysław Magiera.

Z jego zaproszenia na uroczyste otwarcie DDOM-u skorzystali: wspomniani już starostowie Sławomir Kapica i Stanisław Stępień, burmistrz Oleśnicy Jan Bronś, burmistrz Sycowa Dariusz Maniak, dyrektor SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie Piotr Nogala, Agnieszka Galińska - dyrektor Biura Europoseł Beaty Kempy, Grzegorz Kowal - dyrektor Biura Wojewody Jarosława Obremskiego, asystent wojewody Jakub Horbacz oraz gospodarze: internista i lekarz rehabilitacji Marek Nosal, jak również kierownik DDOM-u Katarzyna Rak. Obiekt poświęcił proboszcz Rafał Kopis, a w symbolicznym przecinaniu wstęgi udział wzięli: starosta oleśnicki, dyrektor PZS i burmistrz Sycowa.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

Gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich zaangażowanych w sfinalizowanie przedsięwzięcia przekazał przedstawiciel wojewody. Grzegorz Kowal obiecał także, że Jarosław Obremski przy najbliższej okazji przyjedzie osobiście.
Nad cenną inicjatywą i sposobem zagospodarowania obiektu zachwycał się starosta Sławomir Kapica, który nie zapomniał podziękować również byłej dyrekcji szpitala. Z kolei burmistrz Jan Bronś zwrócił uwagę, że opieka nad osobą chorą i starszą znakomicie uzupełnia dotychczas realizowane zadania. – To dobry kierunek zarówno pod kątem zapotrzebowania pacjentów, jak i możliwości finansowania pewnych działań – dodał.
Wolę dalszej współpracy, dla dobra mieszkańców gminy Syców oraz całego powiatu, wyraził burmistrz Dariusz Maniak: - Takich miejsc nam bardzo potrzeba – podkreślił.

Dla kogo wsparcie
Świadczenia zdrowotne w DDOM-u udzielane są osobom niesamodzielnym, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają oni całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Pomoc udzielana jest pacjentom wymagającym świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Kontakt z placówką
Tel. 71 776 74 98, 885 479 888, e-mail: ddom@pzsolesnica.pl, ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content