Ubezpieczenia dla rolników w ofercie Poczty Polskiej

Poczta Polska we współpracy z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych rozszerza ofertę ubezpieczeń dla rolników. W ofercie znalazły się ubezpieczenia upraw: zbóż ozimych, takich jak pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto oraz rzepak i rzepik, wyka ozima, nasadzenia drzew i krzewów owocowych, mieszanek zbożowych, mieszanek zbożowo-strączkowych, grochu.

Ubezpieczenia upraw rolnych są objęte dopłatami ze środków budżetu państwa są dostępne w jednym z trzech wariantów:

  • Pakiet Zima Podstawowy (grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne)
  • Pakiet Zima (grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, huragan, piorun)
  • Pakiet Klimat Zima (grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, huragan, piorun, powódź, susza)

Dostępne pakiety ubezpieczeń rolnych są uzupełnieniem kompleksowej oferty dla rolników, która dostępna jest w sieci placówek pocztowych. Ponad 1500 pośredników na terenie całego kraju sprzedaje rolnikom produkty Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Ubezpieczając uprawy i zwierzęta gospodarskie w placówkach Poczty Polskiej, rolnicy mogą skorzystać z dopłaty do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa.

jednocześnie istnieje możliwość skorzystania wyjątkowej okazji dla każdego rolnika, który skorzysta z pocztowego ubezpieczenia upraw. Może on uzyskać nawet do 15 % zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

W celu zapoznania się ze szczegółami aktualnych ofert ubezpieczeniowych Poczta Polska zachęca do wizyty w swoich placówkach pocztowych.

 

red. P. Sanecki

Udostępnij na swoim profilu !