Trwa budowa nowego kanału sanitarnego na odcinku od 11 Listopada do Młynarskiej w Oleśnicy

Trwa budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego na odcinku od przepompowni ścieków przy ulicy 11 Listopada przez ulicę Hallera i Kilińskiego aż do skrzyżowania ulic 3 Maja i Młynarskiej.

Nowy kanał będzie miał długość około 450 metrów. Z uwagi na to, że budowa dotyczy ścisłego centrum miasta większość robót zostanie wykonana bezwykopowo (przewiertem), metodą mikrotunelingu – informuje oleśnicki ratusz. Urzędnicy podkreślają, że dzięki tej inwestycji skrócona zostanie droga przepływu ścieków z rejonu ulic Hallera, Maczka, Małopolnej do oczyszczalni ścieków, poprzez skierowanie ich do kolektora sanitarnego w ul. Młynarskiej. Przedsięwzięcie pozwoli też wyłączyć z eksploatacji przepompownię ścieków przy ul. 11 Listopada i odciążyć przez to niektóre odcinki kanalizacji sanitarnej w centralnej części miasta.

W pierwszej kolejności zostaną wykonane wykopy kontrolne (komory) na początkowym i końcowym odcinku kanału sanitarnego. W następnych etapach, poprzez montaż kilku komór technicznych, będą budowane kolejne odcinki kanału i realizowane niezbędne prace związane z przełączeniem kanałów istniejących. Przewidywany czas zakończenia prac to koniec maja tego roku. Miejsca robót wymagają zabezpieczenia na czas ich realizacji, więc miejscowo można napotkać niewielkie zmiany i utrudnienia w organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Koszt inwestycji to ponad 2,5 mln zł. Wykonawcą robót na zlecenie MGK Sp. z o.o. jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o. z Krakowa.

źródło: UM Oleśnica

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content