Tablice Poczty Polskiej w aplikacji Fundacji PGE „Tablice Pamięci”

Poczta Polska uzupełniła zasoby bazy aplikacji „Tablice Pamięci” o lokalizacje ściśle związane z historią Spółki. Aplikacja jest częścią projektu Fundacji PGE poświęconego tablicom pamiątkowym autorstwa Karola Tchorka.

Obok 167 tablic autorstwa Karola Tchorka do aplikacji mobilnej dołączyły tablice związane z Pocztą Polską. Obydwie, zarówno ta znajdująca się w Urzędzie Pocztowym na ulicy Świętokrzyskiej 31/33, jak i ta zamocowana przy ulicy Wilczej 41 w Warszawie, poświęcone są działalności Harcerskiej Poczty Polowej. Młodzi ludzie z Szarych Szeregów zapewniali łączność w powstańczej Warszawie. Cała treść korespondencji nie mogła przekraczać 25 słów w liście. Przyjmuje się, że Pocztowcy przenieśli w czasie Powstania Warszawskiego 200 000 przesyłek.

Fundacja PGE we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje projekt „Tablice Pamięci” polegający na umieszczeniu przy, tzw. tablicach Tchorka dodatkowych tabliczek informujących w języku polskim i angielskim o zbrodniach dokonanych podczas II Wojny Światowej. Ideą projektu jest uzupełnienie i popularyzacja informacji na temat faktów historycznych wśród mieszkańców Warszawy oraz polskich i zagranicznych turystów.

- Czujemy się zobowiązani do opieki nad miejscami ważnymi dla historii Polski, a Tablice Karola Tchorka to unikat na tle innych krajów dotkniętych II Wojną Światową. Projekt „Tablice Pamięci” oddaje hołd wszystkim mieszkańcom Warszawy okresu wojny: żołnierzom, uczestnikom konspiracji, harcerzom, powstańcom oraz ludności cywilnej. To ważne, że do projektu dołączyła Poczta Polska, która ma tak chlubną historię związaną z działalnością Poczty Polowej w Powstaniu Warszawskim. Wspólnie dbajmy o pamięć i tożsamość narodową - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach projektu powstała strona internetowa tablicepamięci.ploraz aplikacja mobilna „Tablice Pamięci”. Umożliwiają one poznanie założeń projektu „Tablice Pamięci” oraz zaznajamiają z mapą, na której oznaczone są wszystkie miejsca w Warszawie, gdzie znajdują się tablice upamiętniające wydarzenia II Wojny Światowej.

Pobierając aplikację można dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się w projekcie „Tablice Pamięci” oraz poznać historię powstawania oryginalnych tablic. Na interaktywnej mapie można zobaczyć gdzie znajdują się tablice i poznać historię, o której mają nam przypominać. Czytnik kodów QR umożliwia poznanie historii miejsca, w którym się znajdujesz (każda tablica ma przypisany kod QR).

Świadectwo pozostawione przez Pocztowców działających w powstańczej stolicy wymaga stałej pielęgnacji. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie, a Poczta Polowa odegrała w niej niezwykle ważną rolę zapewniając łączność w najtrudniejszych momentach. Cieszę się, że dzięki aplikacji „Tablice Pamięci” przybliżymy historię o bohaterach tamtych dni szerszemu gronu odbiorców powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Aplikacja mobilna „Tablice Pamięci” dostępna jest za darmo. Można ją pobrać w sklepie Google Play oraz AppStore

 

źródło: media.poczta-polska.pl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content