Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy

14 marca 2019 roku przed godziną 11 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 47 nowych policjantów i policjantek przyjętych do służby. Szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło w tym roku łącznie 61 funkcjonariuszy.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. 14 marca 2019 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 47 policjantów, w tym 12 policjantek. Uroczysta ceremonia odbyła się przed godziną 11 w Domu Klubowym "Śnieżka" przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od początku br. szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło łącznie 61 funkcjonariuszy.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

kom. Kamil Rynkiewicz

Źródło: Wydział Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu

 

Dodaj komentarz

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny