Sekcja Dróg Miejskich rozpoczęła likwidowanie ubytków na drogach

Korzystając ze sprzyjającej aury pogodowej Sekcja Dróg Miejskich UM w Oleśnicy poinformowała o rozpoczęciu prac naprawczych i remontowych. Są remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, które mają poprawić nastroje mieszkańców Oleśnicy.

"Na drogach, którymi zarządza Miasto (są jeszcze te, które podlegają pod powiat i województwo) likwidowane są ubytki (dziury). Prace odbywają się aktualnie na obwodnicy śródmiejskiej i w okolicy ścisłego centrum, w rejonie Starego Miasta. W dalszej kolejności będą sukcesywnie remontowane pozostałe drogi.

Są to naprawy bieżące wykonywane mieszanką na zimno. Na docelowe remonty będzie trzeba zaczekać do wiosny, kiedy warunki atmosferyczne będą umożliwiały zastosowanie technologii z wykorzystaniem mieszanki na gorąco. 

Będzie bardziej komfortowo" - informuje Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy.

 

red. P.S.

Udostępnij na swoim profilu !