Ruch miasta w Twoich rękach – podsumowanie II etapu konsultacji społecznych

Ruch miasta w Twoich rękach #ZrównoważonaMobilność to projekt realizowany przez Gminę Wrocław w ramach dotacji udzielonej przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska. MIeszkańcy 37 ościennych gmin mogli wziąć czynny udział w opracowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie mobilności.

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW) jest strategią działania długoterminowego nastawionego na zapewnienie najlepszych środków dostępu do celów podróży i usług.

Cel opracowania:

• zapewnienie mieszkańcom Obszaru takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podróży i usług,
• poprawa stanu bezpieczeństwa,
• zmniejszenie zapotrzebowania na transport,
• zwiększenie udziału proekologicznych środków transportu np. transport publiczny, rower, komunikacja piesza, transport elektryczny,
• zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, emisji gazów cieplarnianych i hałasu,
• poprawa jakości życia mieszkańców.

TWÓJ GŁOS BARDZO WAŻNY!
We wrześniu br. zapraszamy do wzięcia udziału w III (ostatnim) etapie konsultacji społecznych - podczas których zaopiniujemy nasz Plan
Zrównoważonej Mobilności. Opiniowanie Planu będzie możliwe zarówno podczas spotkań konsultacyjnych, ale także mailowo i listownie po publikacji projektu Planu na stronach internetowych i BIPach Gmin MOFW. Szczegóły niebawem na stronach internetowych Gmin oraz ich Facebooku, zapraszamy!

Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. odbył się II etap konsultacji społecznych. Podczas ośmiu spotkań online:

• podsumowano obecną sytuację mobilnościową w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Wrocławia,
• przedyskutowano wiele ważnych tematów dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia dotyczących np. potencjału kolei w naszym regionie, sposobów zachęcenia do korzystania z transportu zbiorowego, integracji środków transportu, biletów i parkingów Park&Ride w ramach standardu aglomeracyjnego, funkcjonowania bezpiecznych parkingów dla rowerów i poprawy działania sygnalizacji świetlnej we Wrocławiu - tzw. „czerwona fala”.

Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i propozycje zarówno w trakcie spotkań, drogą mailową lub poprzez elektroniczny formularz zgłaszania uwag.
Podczas konsultacji przekazano 152 pomysły, uwagi i propozycje rozwiązań problemów.

 

źródło: UM Oleśnica

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content