Rozstrzygnięto na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 47

Urząd Miasta Oleśnicy informuje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż atrakcyjnej nieruchomości.

Działka znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 47 w Oleśnicy (działka gruntu nr 35/13 AM 10 o pow. 5.062 m2)

  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Leśnej, Brzozowej i Wspólnej w Oleśnicy, uchwalonym przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą nr XII/113/2019 z dnia 26 września 2019 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2019r., poz. 5853, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz pod teren drogi wewnętrznej
  • cena wywoławcza nieruchomości wyniosła 1.490.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Cena sprzedaży osiągnięta w przetargu to 2 650.000,00 zł netto.

 

UM Oleśnicy

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny