Rozpoczyna się budowa monitoringu wizyjnego w Dobroszycach

Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek podpisał umowę z wykonawcą na realizację zadania „Monitoring wizyjny Gminy Dobroszyce ETAP I - wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż wszystkich elementów składowych monitoringu”.

– Budowa monitoringu ma na celu zapewnienie porządku publicznego i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto przyczyni się do usprawnienia działania służb ratunkowych w sytuacjach kryzysowych – informują urzędnicy. – To dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i ochrona mienia Gminy. Monitoring wizyjny pozwoli na 24-godzinną rejestrację z kilku tygodniowym zapisem i odtworzenie zdarzeń w celu ustalenia okoliczności.

Wartość podpisanej umowy wynosi 170.844,78 zł brutto, (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy). Podstawowy zakres inwestycji obejmuje m. in.: opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę oraz montaż systemu monitoringu wizyjnego (tj. kamer monitorujących z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz oprogramowaniem, urządzeń do transmisji danych wraz z oprogramowaniem sterującym, niezbędnego okablowania); wykonanie robót ziemnych/ budowlanych dla zakresu całego przedmiotu zamówienia; wyposażenie techniczne centrum monitorującego i archiwizującego, zlokalizowanego w budynku Posterunku Policji w Dobroszycach. Prace związane z budową monitoringu zakończą się jeszcze w tym roku.

 

źródło: OI

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content