Rozpoczął się nabór członków do komisji konkursowej opiniującej oferty na organizację zawodów lekkoatletycznych

Publikujemy ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2021 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej „Organizacja w powiecie oleśnickim lekkoatletycznej imprezy sportowej".

 

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2021 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej „Organizacja w Powiecie Oleśnickim lekkoatletycznej imprezy sportowej" Zarząd Powiatu Oleśnickiego zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w ww. otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ustawy.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content