Roczne sprawozdanie finansowe szpitala na ostatniej sesji

Cztery uchwały podjęli dziś radni na XXVIII sesji Rady Powiatu Oleśnickiego, która została zwołana w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2020, następnie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2021-2031 oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2021 r., a na koniec przyjęli stanowisko dotyczące rozbudowy Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content