Rewitalizacja linii Oleśnica-Syców-Kępno

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oceniły wnioski złożone przez samorządy do Programu Kolej Plus. 79 propozycji spełniło wymagania formalne naboru i zostało zakwalifikowanych do II etapu. Wśród nich znalazła się także rewitalizacja linii kolejowej nr 181 na odcinku Oleśnica – Syców – Kępno.

– Kolejnym etapem będzie opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych, by konsekwentnie zmierzać do realizacji zadań, które ograniczą wykluczenie komunikacyjne i poprawią dostęp mieszkańców do kolei – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego samorządy będą miały 12 miesięcy. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych.

– Ponadto wnioskodawcy pozyskają niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15 proc. wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów minimum 4 par pociągów przez 5 lat – jak dodają przedstawiciele PKP PLK.

 

źródło: wroclife

Udostępnij na swoim profilu !