Przebudowana droga w Boguszycach (powiat oleśnicki). Nowy asfalt aż do skrzyżowania

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5.

Remont obejmował nie tylko przebudowę samej nawierzchni, ale też m.in. ścinkę poboczy i ich wzmocnienie kruszywem, oczyszczenie rowów czy wykonanie nowych zjazdów. Dodatkowo położona została nakładka bitumiczna na skrzyżowaniu wspomnianej drogi 1473D z inną drogą powiatową 1470D.

W symbolicznym przekazaniu do użytkowania 650-metrowego odcinka drogi w dniu 30.06.2021 wziął udział starosta Sławomir Kapica, któremu towarzyszyli: przewodniczący Rady Gminy Oleśnica Tadeusz Kunaj, sekretarz Gminy Oleśnica Krzysztof Skórzewski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Cipyk oraz Paulina Mochalska – kierownik działu technicznego w ZDP.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 600 tys. zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości prawie 500 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Oleśnicki i Gmina Oleśnica partycypowały w kosztach po połowie. Wykonawcą była firma Eurovia.

 

red.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content