Projekt CUD-Ciało, Umysł, Duch – warsztaty dla seniorów

Projekt realizowany przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” skierowany jest do osób w wieku 60 + zamieszkałych na terenie powiatów: wrocławskiego, oleśnickiego oraz oławskiego.

Oferujemy seniorom cykl zajęć edukacyjno-relaksacyjnych - holistycznych warsztatów rozwojowych, wspierających odporność, regenerację i rozluźnienie (CIAŁO), aktywność umysłową i „psychiczne bhp” (UMYSŁ) oraz wewnętrzną motywację i autorefleksję (DUCH).
Zajęcia będą odbywały się w hybrydowo: stacjonarnie oraz w formie zdalnej.
Warsztaty poprzedzone zostaną konsultacjami i pomocą w nauce obsługi jednej z prostych aplikacji umożliwiającej spotkania online i przeprowadzenie oraz udział w warsztatach.

CIAŁO - warsztaty regulowania napięcia

Warsztat terapeutycznej pracy z ciałem z pedagożką i trenerką: praktyki i ćwiczenia ruchowe oraz oddechowe w oparciu o metodę Alexandra Lovena i łagodną jogę. Mini wykład i dyskusja nt. integralności ciała z psychiką, sposobów rozładowywania napięcia, regeneracji, wspierania odporności itp. Ćwiczenia zostaną tak dobrane, by każda osoba, niezależnie od sprawności fizycznej, mogła je wykonywać. Warsztaty mają wyposażyć uczestników w proste i przydatne techniki do samodzielnej praktyki domowych ćwiczeń wspomagających układ odpornościowy, wydolność płuc oraz pomocnych w przeciwdziałaniu bezsenności i łagodzeniu chronicznego napięcia w poszczególnych partiach ciała.
W ramach warsztatów odbędzie się 6 dwugodzinnych spotkań, łącznie 12 godzin dydaktycznych dla jednej grupy.

UMYSŁ - zajęcia z psycholożką

Warsztaty z psycholożką nt. stresu, lęku, niepokoju, poczucia własnej wartości, zaangażowania, aktywności, poznawania własnych emocji itp. Zajęcia mają na celu zapewnić uczestnikom „psychiczne bhp”: umożliwić zadbanie o własne myśli, przekonania, nawyki, emocje, nastawienie, nastroje i interpretację doświadczeń. Podczas warsztatów uczestnicy będą uczyć się dbania o swoje potrzeby takie jak autorozwój, samorealizacja, poznawanie, osobista efektywność oraz zarządzanie emocjami, relacjami, kontakt ze sobą, pogłębianie, nowe doświadczenia i reakcja na nie. W ramach warsztatów odbędzie się 6 dwugodzinnych spotkań, łącznie 12 godzin dydaktycznych dla jednej grupy.

DUCH - warsztaty z gerontolożką i kulturoznawczynią

Celem spotkań w tym bloku warsztatowym jest zastanowienie się nad kierunkiem dalszego rozwoju uczestników, znalezienie na nowo kotwic, ich siły twórczej. Seniorzy będą koncentrować się na poszukiwaniu swoich najgłębszych motywacji, bliskich im wartości oraz poszukiwaniu odpowiedzi na pytania: Co cenisz najbardziej w swoim życiu? Kto jest dla Ciebie ważny i dlaczego? Jak chciałbyś/chciałabyś te najwyższe wartości realizować w swoim codziennym życiu? Co cię wzmacnia, uszczęśliwia, dodaje sił? Jak kształtuje się teraz Twoja hierarchia wartości, co chciałbyś/chciałabyś zmienić? Itp. W ramach warsztatów odbędzie się 6 dwugodzinnych spotkań, łącznie 12 godzin dydaktycznych dla jednej grupy.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Osoby niewidome, niedowidzące lub z niepełnosprawnością słuchu chcące wziąć udział w zajęciach proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swoich indywidualnych potrzeb opiekunce grupy.

Projekt trwa od maja do sierpnia 2021 roku.
Informacji nt. trybu, harmonogramu zajęć oraz zapisów udzielają opiekunki grup:
• powiat wrocławski: Ilona Zakowicz, CAL Psie Pole-Zawidawie, tel. 71 794 78 91,
• powiat oleśnicki: Teresa Markiewicz, OUTW Oleśnica, tel. 535 255 741,
• powiat oławski: Monika Szczeciak, OUTW Oława, tel. 605 472 065.
Rekrutacja odbywa się drogą telefoniczną, formularz zgłoszeniowy wypełnia osoba prowadząca zapisy/ opiekun grupy w trakcie rozmowy z osobą zgłaszającą.
Ponieważ limit osób w danej grupie jest ograniczony, o zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach w danym bloku decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

 

Projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

źródło: UM Oleśnica

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content