Poprzez znaczki walczyli z komuną. Wystawa znaczków Poczty Podziemnej Solidarności.

W holu dawnego Kina Iskra w Pile otwarto wystawę znaczków i kart pocztowych poczty podziemnej z lat 1981-1989 z kolekcji Edwina Klessy. Wystawę można zwiedzać do 17 grudnia. Znaczki te odgrywały ważną rolę w walce z reżimem komunistycznym. Rozprowadzane w społeczeństwie, podtrzymywały na duchu. Część była bardzo prymitywna, cześć tworzona przez specjalistów z "Solidarności" dorównywała nawet tym z ówczesnej Poczty Polskiej.

Właścicielem prezentowanej w Pile kolekcji jest Edwin Klessa, represjonowany działacz "Solidarności" z Trzcianki. Jak sam zaznacza, to co pokazał, to tylko skromna cześć z tego, co kiedykolwiek powstało.

Mam 2700 znaczków, bloczków. Natomiast fachowcy oceniają, że ukazało się ok. 35 tysięcy takich znaczków, mówię o rodzaju. Dlatego widać, jak skromny mam ten zbiór. Pozyskałem go jednak w 90 proc. w tych trudny latach 1981 - 1989. Gdy z różnych punktów, które były oczywiście poza zasięgiem cenzury, zwoziłem literaturę oraz znaczki - mówi Edwin Klessa.

Podczas wystawy odbyła się też mała uroczystość związana z uhonorowaniem trzcianeckiego działacza. Edwin Klessa z rąk radnego wojewódzkiego Adama Bogrycewicza otrzymał odznakę honorową "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego". Jak zaznacza radny Bogrycewicz, kapituła oraz marszałek Woźniak docenili Edwina Klessę nie tylko za działalność na rzecz "Solidarności", ale też działalność w regionie; krzewienie kultury i historii.

Pierwsze znaczki stanu wojennego były wydawane już w obozach internowania, z oczywistych przyczyn miały bardzo mały nakład. W latach późniejszych były produkowane przez drukarnie działające przy tak znanych wydawnictw jak: Solidarność, Solidarność Walcząca, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Ugrupowanie Polityczne Służba Wolnej polski, Poczta Niezależna, Niezależna Poczta Pomorza, Poczta Kraków, Wydawnictwo Niezłomni, Poczta Polowa, Wydawnictwo Niezależne, Ruch Wolność i Pokój, Federacja Młodzieży Walczącej. Szacuje się, że w konspiracji, w wydawnictwach drugiego obiegu wyprodukowano nawet 35 tysięcy znaczków i bloków.

Znaczki Solidarności podziemnej pełniły ważną rolę w walce z reżimem komunistycznym. Oprócz wartości poznawczych i artystycznych były dla ludzi symbolem braku uległości wobec władzy. Dochód ze sprzedaży znaczków przeznaczony był na utrzymanie podziemnych struktur Solidarności. Pieniądze otrzymane z ich sprzedaży pokrywały koszty papieru i innych materiałów poligraficznych. Cena znaczka już w okresie jego wydawania była stosunkowo wysoka, stanowiła formą cegiełki wspierającej Solidarność.

Szczególna wartość znaczków z tego okresu wynika z faktu, że nie były one wydawane oficjalnie lecz drukowały je niezależne drukarnie w konspiracji przed reżimem. Za ich posiadanie lub rozprowadzanie groziła kara więzienia i inne szykany. Można wyróżnić kilka rodzajów wydań "pocztowych" Solidarności, m.in. pocztę strajkową i obozową, znaczki oraz stemple z Wojskowych Obozów Specjalnych, a także innych organizacji niepodległościowych.

Poczta podziemna nie była strukturą jednolitą, istniało wiele niezależnych wydawnictw, które powstawały w sposób żywiołowy. Jakość druku zależała od możliwości technicznych jakimi dysponowały. Często był to słaby papier, jednobarwny wydruk i nierówno obcięte brzegi. Niektóre drukarnie robiły prawdziwe perełki, które niczym nie ustępowały znaczkom wydawanym oficjalnie. Precyzja wykonania druku wielobarwnego oraz ząbkowania zaskakuje bardzo dobrą jakością jak na ówczesne możliwości poligrafii.

red.
źródło: gdansk.ipn.gov.pl/; radiopoznan.fm/

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny