źródło: NaKolei.pl/

źródło: NaKolei.pl/

Polski Cyfrowy Operator Logistyczny. Czy może stać się kluczem do bezpieczeństwa transportowego Polski?

Polski Cyfrowy Operator Logistyczny ma rozpocząć pełne funkcjonowanie w przyszłym roku, a jego pomysłodawcy wskazują, że zapoczątkuje on rewolucję w polskiej branży transportowej. Czy projekt opracowywany w Ministerstwie Aktywów Państwowych uchroni polską gospodarkę przed drenażem kapitału?

 

Główne założenia jakie przyświecają temu projektowi (PCOL) to:

  • koncentracja rozdrobnionego rynku przewozowego
  • uszczelnienie systemu podatkowego
  • ułatwienie prowadzenia biznesu transportowego
  • eliminacja ryzyka zatorów płatniczych
  • ochrona polskiej gospodarki przed drenażem kapitału

 

Czym będzie Polski Cyfrowy Operator Logistyczny?

Projekt, który powstał z inicjatywy warszawskiej giełdy będzie realizowany przez GPW wraz ze spółkami Skarbu państwa w ramach prac zespołu „Synergia”, który został utworzony przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Pomysłodawcy projektu uważają, że Polski Cyfrowy Operator Logistyczny będzie mógł zoptymalizować transport oraz płatności dzięki wprowadzeniu specjalnych algorytmów.  PCOL chce mieć dostęp do ponad miliona aktualnych ładunków dziennie. Dzięki przejmowaniu kolejnych segmentów transportu (drogowy, kolejowy, morski, lotniczy) może w perspektywie pięciu lat zdobyć pozycję jednego z dominujących podmiotów wśród operatorów logistycznych.

 

Jakie problemy ma rozwiązać PCOL?

Łukasz Turkowski, koordynator zespołu „Synergia” przy MAP wskazuje, że głównym celem PCOL-a jest ochrona polskiej gospodarki poprzez zapobiegnięcie odpływu wielomiliardowego kapitału w postaci marż oraz ochrona wrażliwych informacji o transportach  przed ich wyciekiem poza granice kraju i wykorzystywaniem przez firmy zagraniczne.

„PCOL ma spełnić kilka istotnych funkcji: po pierwsze jako projekt referencyjny zespołu Synergia przy MAP ma pokazać, że państwo jest w stanie bardzo efektywnie wspierać sensowne i prorynkowe projekty i to poza bieżącą polityką. Poza tym poprzez planowaną współpracę z: Krajową Administracją Skarbową – pomóc uszczelnić system podatkowy, z Ministerstwem Klimatu i Środowiska – pomóc identyfikować wwożone do Polski transporty odpadów i z Ministerstwem Infrastruktury – pomóc w implementacji dyrektywy unijnej nakazującej cyfryzację dokumentów w logistyce. Ponadto pandemia udowodniła, że spółki skarbu państwa w nadzorze Ministerstwa Aktywów Państwowych kierowanego przez wicepremiera Jacka Sasina są stabilnym partnerem w czasach tak dużej niepewności. Jesteśmy więc też spokojni o poziom zaufania do tego projektu. Tym bardziej, że cieszymy się, że to właśnie giełda będzie zabezpieczała wrażliwe dla bezpieczeństwa transportowego Polski informacje na temat przewożonych ładunków” – informuje Łukasz Turkowski, koordynator zespołu Synergia przy MAP.

Dodaje, że jest to ogromne wyzwanie od strony technologicznej, ale powodzenie projektu gwarantuje GPW, która ma doświadczenie i ogromne kompetencje jeśli chodzi o obsługę dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym. To właśnie sprawne i bezpieczne zarządzanie wrażliwymi danymi będzie kluczem do sukcesu całego przedsięwzięcia. 

 

PCOL jako konkurencja dla zagranicznych korporacji

Pomysłodawcy projektu wskazują, że PCOL ma stać się realnym konkurentem dla dużych zagranicznych cyfrowych operatorów. Plany są ambitne, ale należy pamiętać, że na całym świecie jest trend w kierunku cyfrowych operatorów i Polska nie może być tu wyjątkiem.

Obecnie główną rolę w globalnym transporcie nadal odgrywają potężne międzynarodowe grupy kapitałowe, dla których polscy przewoźnicy są jedynie podwykonawcami. Dzięki temu korporacje mogą dyktować im swoje warunki bez możliwości pola do negocjacji. Powoduje to, że większość marż generowanych przez transport drogowy trafia nie do polskich przewoźników ale do korporacji z Niemiec czy Francji.

Szacuje się, że polski rynek Transportu Spedycji i Logistyki jest wart rocznie około 140 mld zł, a wysokość marż, które mogłyby zostać wytransferowane z Polski to nawet 28-42 mld zł rocznie. Są to sumy ogromne, zestawiając je chociażby ze średniorocznymi wpływami z tytułu podatku bankowego, wynoszącymi niespełna 5 mld zł.

Udział Polski w rynku UE w branżach związanych z transportem, spedycją i logistyką wynosi ok. 30% i zapewnia Polsce pozycje lidera. Branża ta odpowiada też za około 6%. polskiego PKB i to biorąc pod uwagę wyłącznie transport międzynarodowy.

PCOL pozwoli na zapewnienie konkurencyjności polskim przewoźnikom, gdyż w obecnej sytuacji na rynku nie ma możliwości zwiększania konkurencyjności usług transportowych tylko poprzez obniżanie cen.

 „Gdyby nie PCOL to polskie firmy (w tym spółki skarbu państwa) pozostałyby bez alternatywy, zmuszone do korzystania z usług korporacji zagranicznych, a polscy przewoźnicy byliby skazani na pełnienie roli podwykonawców jednocześnie ponosząc największe ryzyko wszystkich operacji” – wskazują pomysłodawcy projektu.

 

Rola Giełdy, MAP i zespołu „Synergia”

Giełda Papierów Wartościowych w 2021 roku przeznaczy na realizację projektu Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego prawie 19 mln zł. Partnerem GPW stała się już prywatna polska platforma Trans.eu, która jest jednym z większych tego typu podmiotów w Europie.

„W ramach PCOL chcemy oferować usługi dostępu do tzw. transportu intermodalnego czyli połączonego: kołowego, kolejowego, morskiego i lotniczego. Projekt docelowo ma być dedykowany dla całego rynku TSL. Biorąc pod uwagę wielkość rynku oraz wrażliwość przetwarzanych danych – jest to też projekt ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa transportowego Polski” – wskazuje prezes GPW Marek Dietl..

W ramach realizacji Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego skierowano już listy intencyjne do największych spółek Skarbu Państwa: banki – PKO BP i Pekao, PZU, Grupa Lotos, Eneą, spółki wydobywcze– KGHM i JSW, spółek: PGNiG oraz PKP, Polska Grupa Lotnicza czy Grupa Azoty. W projekt zaangażowane będą także Polska Grupa Zbrojeniowa, Poczta Polska, Totalizator Sportowy oraz Polski Holding Nieruchomości czy Polski Holding Hotelowy.

Testowa wersja systemu PCOL, która umożliwi obsługę pierwszych klientów ma zostać uruchomiona na jesieni, a pełne wdrożenie platformy planowane jest na połowę przyszłego roku.

 

red. P. Sanecki

źródło: 300gospodarka.pl/

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content