Podziękowania od straży. Miasto wsparło zakup samochodu i skokochronu

PSP w Oleśnicy dziękuje burmistrzowi Oleśnicy za nowy wóz ratowniczo-gaśniczy oraz za skokochron.

Komendant Powiatowy PSP w Oleśnicy bryg. mgr inż. Andrzej Fischer złożył symboliczne podziękowanie burmistrzowi Oleśnicy Janowi Bronsiowi za współpracę i wsparcie od miasta w minionym roku. Powiatowa Straż Pożarna w ubiegłym roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł na wóz ratowniczo-gaśniczy z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych oraz 25 tys. zł na skokochron.

 

red. P.S.

Udostępnij na swoim profilu !