Podsumowanie rekrutacji do oleśnickich przedszkoli publicznych i szkół podstawowych

Dobiegł końca proces rekrutacji dzieci do oleśnickich szkół podstawowych i przedszkoli publicznych. Wszyscy kandydaci do klas zerowych i pierwszych zostali przyjęci i od 1 września 2022 r. rozpoczną edukację w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica.

Gmina Miasto Oleśnica zaoferowała miejsca w następujących jednostkach:

- Przedszkole nr 1,

- Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,

- Przedszkole nr 3,

- Przedszkole nr 4,

- Przedszkole nr 6,

- oddziały przedszkolne dla dzieci 3, 4, i 5-letnich w Szkole Podstawowej nr 2.

Ponadto na dzieci czekano w publicznym przedszkolu „Zielone Ogrody”.

W sumie mieszkańcy Oleśnicy mieli do dyspozycji ponad 300 miejsc przedszkolnych.

Warunkiem udziału w rekrutacji było zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasta Oleśnicy. Podczas naboru w pierwszej kolejności brano pod uwagę kryteria zapisane w ustawie Prawo oświatowe (art. 131 ust. 2), czyli wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Rada Miasta Oleśnicy określiła także własne kryteria, które były brane pod uwagę w drugiej kolejności. Należał do nich między innymi fakt wykonywania pracy przez rodziców, rozliczania się z podatku na rzecz Miasta Oleśnicy czy poddania obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

W związku z dużymi wątpliwościami dotyczącymi zapisów zawartych w oświadczeniach i wnioskach rodziców podjęto decyzję o weryfikacji. Dokonały tego instytucje dysponujące odpowiednimi kompetencjami i danymi (MOPS, GOPS, ZUS, Wydział Finansowy Urzędu Miasta, Wydział Spraw Obywatelskich).

Do poszczególnych przedszkoli przyjęto:

Nazwa przedszkola Liczba przyjętych
Przedszkole nr 1 50
Przedszkole nr 2 100
Przedszkole nr 3 47
Przedszkole nr 4 44
Przedszkole nr 6 50
Szkoła Podstawowa nr 2 - oddziały przedszkolne 13
Łącznie: 304

Osoby, których dzieci nie zostały przyjęte na tym etapie rekrutacji, zostaną poinformowane przez dyrektorów przedszkoli w porozumieniu z organem prowadzącym o dalszych krokach.

 

źródło: UM Oleśnicy/

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny