Pocztowa Kropla Życia – zbiórka krwi wśród pracowników Poczty Polskiej

W piątek 30 kwietnia br. w WER Lisi Ogon k. Bydgoszczy odbyła się już szósta zbiórka krwi wśród pracowników Poczty Polskiej. W tym roku oddanie krwi będzie również pierwszym krokiem do możliwości oddania osocza przez ozdrowieńców po zachorowaniu na COVID-19.

Akcje zbiórki krwi w WER Lisi Ogon cieszą się zawsze ogromnym zainteresowaniem wśród pracowników Poczty Polskiej. W dotychczasowych pięciu zbiórkach brało udział ponad 100 osób. Od każdego dawcy pobierane jest 450 ml krwi, co pozwala uratować życie aż trzem osobom. Pamiętajmy, że średnio 1 na 10 osób, przebywających w szpitalu potrzebuje krwi, a białe krwinki stanowią podstawowy system obrony organizmu w trakcie infekcji.

W tym roku, inaczej niż zwykle, oddanie krwi pełnej będzie również pierwszym krokiem do możliwości oddania osocza jako ozdrowieniec. Istnieje możliwość wykonania dodatkowego badania na obecność przeciwciał. Jeżeli ilość antygenu będzie wystarczająca, wówczas zainteresowane osoby mogą zgłosić się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w celu oddania osocza ozdrowieńca.

Poczta Polska zachęca, aby osoby, które przechorowały już koronawirusa i spełniają odpowiednie kryteria zgłaszały się do oddania osocza. Można to zrobić w najbliższej stacji krwiodawstwa po uprzednim kontakcie telefonicznym i przeprowadzeniu wstępnego wywiadu, który oceni czy dana osoba może zostać dawcą. Ozdrowieńcy, którzy pokonali COVID-19 mogą pomagać swoim osoczem chorym przebywającym w szpitalach. Zdecydowana większość z nich kwalifikuje się do oddania osocza, które może skrócić okres choroby, a nawet uratować życie. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Fundacja „Pocztowy Dar” wsparła finansowo Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku w zakupie analizatora osocza ozdrowieńców.

Nasza firma obfituje w ludzi dobrej woli, mamy wielu społeczników i wolontariuszy, którzy wspierają nie tylko Pocztowców. Działamy również razem we wspólnym celu jakim jest propagowanie krwiodawstwa i pomoc innym ludziom. W tym roku niezwykle ważne są również działania mające na celu walkę z koronawirusem. Zbiórka krwi w Lisim Ogonie to kolejny dowód na to, że nasi pracownicy są otwarci na potrzeby innych ludzi – podkreśla Aleksandra Bargiełowska-Antczak, dyrektor Regionu Dystrybucji Poczty Polskiej w Bydgoszczy.

Zbiórki krwi i honorowe krwiodawstwo wśród pocztowców to długoletnia i bogata tradycja. Pocztowi krwiodawcy oddają krew indywidualnie oraz w ramach zorganizowanych akcji, przyczyniając się do ratowania zdrowia i życia.

 

źródło: Poczta Polska S.A.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content