Poczta Polska: Znaczek w hołdzie żołnierzom Armii Krajowej

Dziś mija 80. rocznica powołania Armii Krajowej – największej w czasie II wojny światowej podziemnej organizacji wojskowej w Europie Środkowej, zorganizowanej do walki z niemieckim i sowieckim okupantem. Z tej okazji Poczta Polska wprowadza do obiegu emisję filatelistyczną upamiętniającą postać Iwony Krugłowskiej ps. „Iwa” – żołnierza AK i pracownicy Poczty Głównej w Warszawie.

Znaczek okolicznościowy z artystycznie koloryzowanym zdjęciem Iwony Krugłowskiej, pochodzącym z archiwum Poczty Polskiej, zostaje wprowadzony do obiegu w nakładzie 135 000 sztuk. Jego autorem jest Jarosław Ochendzan. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono nazwę emisji „80. rocznica powstania AK” oraz napis: „POLSKA”, a w prawym górnym rogu oznaczenie wartości: „3,60 zł” .

− Tą wyjątkową emisją Poczta Polska włącza się w krajowe obchody 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej, oddając honor jej żołnierzom i ich walce o wolną i suwerenną Polskę. Symbolem zaangażowania pracowników Poczty w działalność AK jest przedstawiona na znaczku postać Pani Iwony Krugłowskiej – pocztowca i żołnierza. Jej poświęcenie i heroizm, mimo tortur, którym została poddana, a także śmierć z rąk niemieckiego okupanta, zasługują na pamięć i najwyższy szacunek − mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej S.A.

14 lutego 1942 roku, rozkazem Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego, utworzono Armię Krajową – największą konspiracyjną armię w okupowanej Europie Środkowej. AK była integralną częścią Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, podległą konstytucyjnym władzom państwowym działającym na obczyźnie. Podziemna armia zbroiła się, szkoliła kadry, prowadziła dywersję, wywiad i kontrwywiad, przygotowując kraj do zbrojnego powstania narodowego, które miało oswobodzić Polskę z rąk okupantów. Największą operacją militarną Armii Krajowej było Powstanie Warszawskie. W AK służyło ponad 350 tys. zaprzysiężonych żołnierzy. Jednym z nich była Iwona Krugłowska ps. „Iwa”.

Iwona Krugłowska od 1932 r. pracowała w Poczcie Głównej w Warszawie. Odnalezione w Archiwum Poczty Polskiej teczki osobowe Bohaterki, zawierające osobiste dokumenty, pozwoliły na „odtworzenie” życiorysu sprzed wojny oraz przebieg kariery zawodowej na Poczcie. Podczas okupacji niemieckiej była żołnierzem Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej a następnie AK przydzielonym do VII Oddziału Finansów i Kontroli Komendy Głównej. Zadaniem tej struktury było szeroko pojęte gromadzenie, dysponowanie i kontrolowanie środków finansowych przepływających przez Armię Krajową oraz organizacja lokali konspiracyjnych. W czasie okupacji oficjalnie pracowała w ,,Barze pod bokiem”, gdzie mieścił się także lokal konspiracyjny. Aresztowana 18 maja 1944 roku. Torturowana podczas śledztwa, niczego nie ujawniła. Rozstrzelana w ruinach getta warszawskiego (na egzekucję wyniesiona na noszach, gdyż nie mogła poruszać się o własnych siłach). Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Walecznych.

– Rocznica powstania Armii Krajowej, sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, jest okazją do pokazania bohaterów, zwykłych Polaków postawionych w niezwykłej sytuacji. Takimi zwykłymi-niezwykłymi Polakami byli także Pocztowcy, bo przecież dzieje pracowników Poczty Polskiej nierozerwalnie związane są z historią Polski. Z najnowszego znaczka patrzy na nas Iwona Krugłowska, bohaterka AK, pracownica Poczty Głównej w Warszawie, telegrafistka, ofiarna i nieugięta w walce z okupantem. Przypominanie jej losów, bohaterstwa, niezłomności i heroicznej śmierci jest naszym obowiązkiem – mówi  Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej S.A.

Promocji znaczka towarzyszy, wydana w limitowanej wersji, koperta FDC, czyli koperta wydawana w pierwszym dniu obiegu znaczka. Widnieje na niej zdjęcie przedstawiające Zgrupowanie Partyzanckie „Ponury” – wykonane przez anonimowego fotografa z Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej.

O znaczku: 

autor projektu: Jarosław Ochendzan
liczba znaczków: 1
wartość: 3,60 zł
nakład: 135 000 szt.
technika druku: offset
format znaczka: 40,5 x 40,5 mm
​papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 5 znaczków i 1 przywieszka
data wprowadzenia do obiegu: 14 lutego 2022 r.

 

źródło: media.poczta-polska.pl/

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny