Poczta Polska: Znaczek poświęcony Wojskom Obrony Terytorialnej

W niedzielę, 14 lutego br., Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy emisji „Wojska Obrony Terytorialnej”. Nakład nowego wydawnictwa to okrągły milion sztuk. Spółka realizuje szereg cennych inicjatyw związanych m.in. z propagowaniem idei służby wojskowej, w tym służby w WOT. Wśród Pracowników spółki już blisko 160 osób służy w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Na znaczku przedstawiono żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej, a w prawym dolnym rogu motto „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Oprócz znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę Pierwszego Dnia Obiegu. Widnieje na niej orzeł – emblemat WOT i hasła przewodnie Wojsk Obrony Terytorialnej.

– Poczta Polska realizując zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, wspiera wysiłek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nasza firma od samego początku popiera ideę służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wartości reprezentowane przez Terytorialsów pokrywają się z tymi, które przyświecają Narodowemu Operatorowi Pocztowemu. Dlatego też wydanie znaczka poświęconego WOT było dla Poczty oczywistym krokiem – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Poczta Polska jest firmą o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Spółka jest zobowiązana do realizacji zadań związanych z utrzymaniem systemu łączności pocztowej na potrzeby uprawnionych podmiotów Systemu Obronnego Państwa – Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i innych kluczowych instytucji.

– Znaczek obiegowy Poczty Polskiej wpisuje się w wielką kampanię zachęcając Polaków do dołączania do Wojsk Obrony Terytorialnej. Walor filatelistyczny wydany w milionowym nakładzie dotrze do palcówek w całym kraju, dzięki czemu wielu Polaków będzie mogło zapoznać się z zasadami, którym hołdują Terytorialsi i ich misję wspierania i obrony lokalnych społeczności, z których się wywodzą – mówi wiceprezes zarządu Poczty Polskiej Wiesław Włodek.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT, Terytorialsi) to jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Mottem Terytorialsów, którzy przyjęli i kultywując dziedzictwo tradycji Komendy Głównej Armii Krajowej jest: Zawsze gotowi, zawsze blisko. Na koniec ubiegłego roku liczebność WOT wynosiła prawie 30 tysięcy osób.

– Jak nigdy wcześniej widzimy jak ważna jest promocja postaw obronnych, a także łącznie wysiłku różnych instytucji na polu budowy obronności państwa. To właśnie ta myśl stoi za zaprezentowanym dzisiaj znaczkiem  –  powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

O znaczku:

autor projektu: Poczta Polska S.A.
liczba znaczków: 1
wartości: 1,40 zł
nakład: 1 000 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm
arkusz sprzedażny: 100 znaczków
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 14 lutego 2021 r.

 

red. P.S.

materiały PP S.A.

Udostępnij na swoim profilu !