Poczta Polska rozwija współpracę z Komendą Główną Policji

2 października br. Poczta Polska i Komenda Główna Policji zawarły porozumienie o współpracy, które umożliwi realizację wspólnych projektów filatelistycznych, a także działań promujących emisje filatelistyczne.

Współpraca dotyczyć będzie konsultacji tematycznych w procesie projektowania znaczków oraz kartek z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, dotyczących upamiętnienia wydarzeń związanych z misją i działalnością Policji. Dodatkowo przedstawiciele KGP włączą się w proces konsultacji w zakresie tematyki wybranych emisji filatelistycznych, mających charakter zarówno emisji obiegowych, jak i okolicznościowych.

Strony zobowiązały się także do konsultacji przy kwerendzie i pozyskiwaniu materiałów ikonograficznych do projektów oraz organizacji uroczystości oficjalnego wprowadzenia znaczków do obiegu.

Ze strony Poczty Polskiej porozumienie podpisali Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej oraz Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej, zaś ze strony KGP – gen. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.

 Poczta Polska to nie tylko największa firma infrastrukturalna w kraju, która każdego dnia profesjonalnie wykonuje powierzone jej zadania, ale również propagator najważniejszych zasad i wartości. W swoich działaniach, zwłaszcza tych związanych z filatelistyką, jako Operator Narodowy propagujemy również istotną dla kraju działalność podmiotów takich jak Policja, która w 2019 r. obchodziła swoje 100-lecie. Wierzę, że zawarte dziś porozumienie przyczyni się do  popularyzacji historii i działalności polskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego – podkreślił Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się podpisać to ważne porozumienie. Dotyczy wprawdzie tylko pewnego zakresu, ale bardzo istotnego z punktu widzenia promocji wiedzy o naszej formacji. Dziękuję za dotychczasową współpracę i wierzę, że będzie ona teraz jeszcze bardziej usystematyzowana – podkreślił Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Warto wspomnieć, że w 2019 r. Poczta Polska, wydała we współpracy z KG PP, znaczek pocztowy oraz kopertę FDC emisji „100. rocznica powstania Policji Państwowej”.

Dzisiejsze porozumienie jest kontynuacją już wcześniej zapoczątkowanej współpracy z Komendą Główną Policji. W ostatnim czasie Poczta Polska po raz kolejny zawarła umowę obejmującą świadczenie usług listowych, paczkowych oraz kurierskich na rzecz MSWiA i KGP.

 

zdjęcie: KGP

materiały: Biuro Prasowe Poczty Polskiej

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dzisiejsze imieniny