Poczta Polska prowadzi prace badawcze nad modelem służącym do zarządzania procesami logistycznymi

Właśnie wystartował projekt Poczty Polskiej pt.: „Metody symulacji i analizy sieci logistycznych operatorów pocztowych”. Projekt ten jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Poczta Polska będzie prowadzić prace badawcze nad modelem służącym do zarządzania procesami logistycznymi. W projekt są zaangażowane między innymi Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Politechnika Warszawska.

Sieć logistyczna firmy to wielopoziomowa, złożona struktura, obsługująca jednocześnie wiele strumieni przesyłek. Poczta Polska potrzebuje nowego narzędzia do optymalizacji tak złożonego systemu. Obecne mechanizmy są już przestarzałe i przeznaczone do zdecydowanie prostszych rozwiązań transportowych. Sieć logistyczna i zarządzanie nią musi być dostosowane do wymogów walki rynkowej i oczekiwań klientów. Realizacja projektu została zaplanowana na lata  2020–2022.

– O sukcesach we współczesnym świecie decyduje nie tylko szybkość podejmowania decyzji, ale także ich trafność. Tak zaawansowane innowacyjne narzędzie pomoże  nam poprawić efektywność zarządzania logistyką, a w efekcie lepiej realizować cele strategiczne. My inwestujemy w rozwiązania o wysokim potencjalne innowacyjnym, chcemy wprowadzać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i ulepszać procesy logistyczne. Możliwość finansowania niektórych działań podejmowanych przez Pocztę Polską za pomocą funduszy europejskich zwiększa rentowność Spółki oraz pozwala zintegrować kierunek naszego rozwoju z najnowszymi trendami. Cieszę się, że po raz kolejny udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne. Efektywne gospodarowanie finansami i redukowanie kosztów własnych umożliwiają stabilizację. Swoimi działaniami udowadniamy, że nie za wszystko musimy płacić sami – powiedział Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej odpowiadający za logistykę.

Za 3–4 miesiące, specjaliści mają zakończyć pierwszy etap projektu, na podstawie informacji i danych przekazywanych przez Pocztę Polską. Opracowany zostanie matematyczny język opisujący działanie sieci logistycznej Poczty oraz algorytmy optymalizacji komunikacji międzywęzłowej oraz punktów sieci logistycznej. W ramach projektu powstanie narzędzie, które umożliwi prowadzenie licznych analiz świadczonych usług, pozyskiwania nowych klientów, optymalizacji obsługi strumieni przesyłek, możliwości inwestycji, zagrożeń płynności funkcjonowania logistyki itp. Powstanie prototyp oprogramowania, które ma pomóc Poczcie Polskiej w optymalizacji procesów logistycznych oraz przyczynić się nie tylko do poprawy pozycji konkurencyjnej Poczty, ale także pomoże obniżyć koszty logistyki pocztowej.

 

red. Paweł Sanecki

materiały dzięki uprzejmości Biura Prasowego

Udostępnij na swoim profilu !